bs: #123 Marcel Kronenburg

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 123 Marcel Kronenburg

Beeldend kunstenaar Marcel Kronenburg (Utrecht, 1965) heeft een architectonische achtergrond. Hij studeerde architectonische vormgeving aan de AKI en heeft daarna de Academie voor Bouwkunst in Rotterdam doorlopen. Hij is conceptueel kunstenaar, vormgever en omgevingskunstenaar.

 

 

 

 

 

 

about/over bookshelves

about/over Marcel Kronenburg

more/meer bookshelves

 


books on this shelf/boeken op deze plank:

j j j

bs: #122 Liesbeth Gerlofsma

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 122 Liesbeth Gerlofsma

Liesbeth Gerlofsma (1983) schrijft korte verhalen en gedichten. Ook maakt zij stiftgedichten.
In 2015 werd haar verhaal Een vrouw met een edel voorhoofd genomineerd voor de schrijfwedstrijd van NRC en Editio.
Na de Mavo en de Detailhandelsschool volgde ze de Lerarenopleiding Nederlands in Zwolle en Amsterdam. Liesbeth is behalve schrijver ook zelfstandig ondernemer in de kinderopvang. Ze woont en werkt in Deventer en is lid van het Deventer dichterscollectief De Korte Metten.

De kast en zijn inhoud
“De boekenkast in de woonkamer is gevuld met boeken en speelgoed. Het speelgoed is zowel bestemd voor mijn eigen zoon als voor kinderen die ik opvang als gastouder.
Het onderste deel van de kast is wat dieper en heeft een blad op speelhoogte, met kleine en grote bakken eronder waar speelgoed en verkleedkleren in opgeborgen liggen. Dat deel wordt vaak door kleintjes gebruikt om staand te spelen. Als dat gebeurt ben ik blij, want dan gebeurt er precies wat ik hoopte uit te lokken toen we de kast bedachten.
De hogere vakken zijn gevuld met niet-kinderboeken. De verzameling is een allegaartje, ze bevat vooral informatieve boeken (psychologie, evolutietheorie, een beetje filosofie), literaire en minder literaire romans. Ook hebben een handvol religieuze boeken in de kast staan, een erfenis van de orhtodox-protestantse roots die mijn man en ik delen.
Op zolder staat verder nog poëzie, literatuur, studieboeken die boeiend genoeg waren om te bewaren, een kleine handvol kunstboeken en de boeken uit mijn kindertijd.

De waarde van boeken
Al een tijd werk ik aan het uitdunnen van mijn boekenverzameling, omdat die vrij veel boeken bevat waar niemand in huis persoonlijke waarde aan hecht. Die boeken ervaar ik als onnodige ballast. Daarom verwijder ik elke week een of twee van die boeken. Als er een doos mee is gevuld, dan breng ik die naar een goed doel.  
Soms ontdek ik tijdens het uitdunnen van de collectie, dat boekenbezit gepaard kan gaan met schuld of schaamte. Dan gaat er bijvoorbeeld een boek door mijn handen dat ik ooit aanschafte omdat ik er indruk mee wilde maken op iemand, en vervolgens schaam ik me er dan voor dat dat de motivatie was voor de aanschaf van het boek. Of ik voel me schuldig tegenover de schenker van een boek omdat ik het boek niet heb uitgelezen. Met het uitdunnen van mijn boekenverzameling, probeer ik ook die oordelen los te laten.
Het is prettig om de boekenkastvulling zoveel mogelijk terug te brengen tot waar ik echt waarde aan hecht, en daarnaast ruimte vrij te maken voor nieuwe dingen. Zowel in de kast als in mijn hoofd.

Afhaakboeken
Het gebeurt regelmatig dat ik begin aan een boek, maar dan al vrij snel afhaak.
Bij romans haak ik weleens af omdat ik het gevoel krijg dat de schrijver het heeft geschreven met de bedoeling een bepaald mens- of wereldbeeld te bevestigen. Als ik vermoed dat elke plotwending en elke handeling slechts plaatsvindt omdat een idee van de schrijver bevestigd moest worden, dan erger ik me al snel aan de personages. Die doen en laten namelijk alleen maar dingen die het wereldbeeld van de schrijver in stand houden, ze mogen dat wereldbeeld niet onderzoeken en in twijfel trekken, waardoor ze in mijn hoofd maar niet tot leven komen. Dan denk ik al snel: laat maar. Om die reden haakte ik onlangs af bij Lucifer van Connie Palmen en ook bij De Joodse Messias van Arnon Grunberg.      
Bij Arthur Japins’ De zwarte met het witte hart haakte ik ooit af omdat het boek iets in mij triggerde wat op dat moment te heftig was. Ik schoot in een soort vluchtreactie en stopte abrubt met het lezen van dat boek. Waardoor ik werd getriggerd, weet ik niet meer. Dit boek wil ik nog eens gaan lezen, het zou goed kunnen dat ik er nu geen last meer van heb.

Favorieten
Favorieten zijn boeken waar ik plezier aan heb beleefd en blij van word. Een greep uit de favorieten van mijn jeugd: Het Groot Sprookjesboek, Woutertje Pieterse van Multatuli (de zoon van Donald en Melania Trump doet me aan het personage Woutertje denken, ik hoop voor de jonge Trump dat deze vergelijking niet opgaat want dat zou erg tragisch zijn), de stripboeken van Casper en Hobbes, Joop ter Heul van Cissy van Marxveldt, Het achterhuis van Anne Frank (die ook Joop ter Heul las). En niet te vergeten: het smeuïge en meeslepende bijbelboek Esther, dat ik als kind vaak gelezen heb tijdens saaie kerkdiensten.
Recentere favorieten zijn vooral de boeken van J.M.Coetzee en Annie Proulx, maar ook Dubbelspel van Frank Martinus Arion, Gogols’ Dode zielen, het boek Tintelingen | Het lezen en schrijven van literaire fictie van James Wood, en nog veel meer. Een favoriet die ontbreekt in mijn kast is De oude man en meneer Smith van Peter Ustinov, een humoristisch verhaal waarin God en Satan samen de aarde bezoeken.
Een buitenbeentje onder de favorieten, is het praktische werkboek Aan de slag met de huishoudcoach | De nieuwe stijl opruimen, administreren, agenderen en poetsen van Els Jacobs. Er is hoop voor chaotische mensen: er bestaat zoiets als ‘georganiseerde chaos’ en met dit boek kan men leren hoe dat in de praktijk werkt.

Boeken als geheugensteun
Sommige boeken zijn voor mij een geheugensteun, die me herinneren aan wat ik belangrijk vind in het leven. Zulke geheugensteunen vormen als het ware een subgenre onder de favorieten.
Een van die geheugensteunen wordt gevormd door de boeken van psychologe Ingeborg Bosch, waarvan de belangrijkste Illusies is. Ze herinneren me eraan hoezeer mijn eigen perceptie van mezelf en mijn omgeving vertroebeld kan zijn door oude psychologische afweermechanismen. Als ik mezelf voel afglijden in faalangst, overdreven perfectionisme, verliefdheid of depressieve buien, dan herinneren de boeken van Bosch me eraan dat die gemoedstoestanden illusies zijn waar ik zelf uit kan stappen (tot op zekere hoogte).
Een andere geheugensteun bestaat uit het ‘boekenduo’ Marathonloper van Abdelkader Benali en Looptijd van Dirk van Weelden. Over deze twee boeken volgde ik ooit een paar colleges, die werden gegeven door Abdelkader Benali, destijds schrijver-op-locatie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In een kleine groep lazen we beide boeken, bespraken ze met Benali en ook gingen we op bezoek bij Dirk van Weelden om hem te bevragen over Looptijd. Het was heerlijk en verschrikkelijk tegelijk om geconfronteerd te worden met twee schrijvers die zo nadrukkelijk ooit de keuze hadden gemaakt om het schrijven en creëren voorrang te geven in hun levens. Die ontmoetingen schudden mij door elkaar, ze confronteerden me met de vraag waar ik in godsnaam mee bezig was. Ik was toen vastberaden om de ‘status der goedbetaalde hoogopgeleiden’ te bereiken (waarmee ik de eerste vrouw zou zijn binnen de familie), en mijn eigen behoefte aan schrijven en creëren ondergeschikt te maken aan het bereiken van die status. Ondertussen werd ik daar doodongelukkig van. Het duurde lang voordat ik durfde te erkennen dat ik mezelf voor de gek aan het houden was, bezig was met andere dingen dan waar mijn hart naar uitgaat. Dat herinner ik me als ik Marathonloper en Looptijd zie liggen.

Wisselplankjes
Een aantal van de plankjes zijn bestemd voor boeken die ik op dit moment lees. Op het moment liggen daar enkele poëziebundels, wat boeken over het stimuleren van de ontwikkeling van creativiteit bij jonge kinderen, boeken over boekhouden en geldbeheer, en een roman van Proulx: De laatste troef.”

LG

 

about/over bookshelves

about/over Liesbeth Gerlofsma

more/meer bookshelves

 


some of the books /enkele boeken:


next time/volgende keer: bookshelves: #123 Marcel Kronenburg

j j j

bs: #121 Sander Reijgers

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 121 Sander Reijgers

Sander Reijgers (1977) is beeldend kunstenaar.

Sander Reijgers is gefascineerd door het materiaal en de handeling. Onverstoorbaar brengt hij lagen verf over elkaar aan en is hierbij beperkt door de tijd (de verf moet tussentijds drogen) en de vorm die de verf aanneemt. Reijgers volgt het proces heel geduldig en is bijna onderworpen aan zijn eigen werk. De verf volgt de handeling en de verfroller waarmee het wordt aangebracht. Heel organisch ontstaan ogenschijnlijk monochrome composities die van dichtbij hun rijke kleurschakering prijsgeven, want onder de bovenste laag blijken nog talloze kleuren te zitten, deels zichtbaar vanwege de gaten die de verfroller op het doek heeft opengelaten. (beeldend kunstenaar Jochem Rotteveel over Sander).

Gaande jaren ben ik van ‘plaatjes boeken’  over gegaan naar ‘tekst boeken’. Het kijken naar het en bestuderen van schilderijen blijft een fijne afleiding tijdens het schilderen, maar nu vind ik meer inspiratie en diepgang in de filosofie en teksten over beeldende kunst. Boeken van Martin Heidegger en Rene ten Bos zijn voor mij bronnen van inspiratie. Mijn nieuwste aanwinst is: painting 2.0: expression in the information age.

SR

 

 

 

 

 

 

 

about/over bookshelves

about/over Sander Reijgers

more/meer bookshelves


some books/enkele boeken:


 

 

j j j

bs# 120 Sietske van Harte

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 120 Sietske van Harte

Sietske van Harte is freelance tekstschrijver

Van jongs af aan verslind ik boeken. Nadat ik de bibliotheek op school uitgelezen had, ging ik verder met de boeken van mijn ouders. De boekenkast bij ons thuis was een meubelstuk dat meerdere kamers besloeg. Boeken zo ver en hoog als het oog reikte. De inhoud was een dwarslezing van de literatuur met het zwaartepunt op linkse, progressieve schrijvers, daarnaast veel historische romans en een enkele poëziebundel. “Literatuur houdt duizend generaties stand ”zei de dichter Du Fu en via literatuur nam ik kennis van het leven, leerde ik gelijkgestemden kennen en met andermans ogen zien. Nadat mijn zoon Eiso in 2004 tijdens de tsunami in Sri Lanka verdronk, zocht ik mijn toevlucht en troost in boeken. Uit die tijd komen de boeken op de foto: lotgenoten, wetenschappers, boeddhisten. Iedereen die me kon vertellen hoe ik verder moest leven was welkom. Sinds een jaar of tien koop ik geen boeken meer en ben ik weer terug in de bibliotheek. Titels die ik de moeite waard vind bewaar ik op mijn virtuele boekenplank op Goodreads.”

SvH

 

 

 

 

 

 

about/over bookshelves

about/ over Sietske van Harte

more/meer bookshelves

 


books on this shelf/boeken op deze plank:

 

j j j

bookshelves: #119 Gerda Blees

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 119 Gerda Blees

Gerda Blees (1985) schrijft proza en poëzie en volgt een opleiding tot beeldend kunstenaar. Vorig jaar won ze de Nieuw Proza Prijs Venlo met haar korte verhaal ‘Zomerkroos’. Half februari verschijnt haar prozadebuut Aan doodgaan dachten we niet.

“Mijn boekenverzameling staat op één lange boekenplank en is geordend op genre, met helemaal links non-fictie, in het midden poëzie en rechts korte verhalen en romans. En dan heb ik naast mijn bureau nog een paar plankjes met naslagwerken, losse boeken, werk in uitvoering en bundels waarin mijn eigen werk verscheen.

Voor een schrijver heb ik best weinig boeken, vind ik. Dat komt doordat ik vrij streng ben: romans en non-fictieboeken die weinig indruk hebben gemaakt doe ik na een tijdje meestal weg. Alleen dichtbundels mogen altijd blijven, want die zijn eeuwig herleesbaar, ook de minder indrukwekkende. En poëzie is denk ik toch mijn grootste liefde.

Laatst vond ik op straat een boek met de titel Succes als vijand. Ik hoopte dat dit hét zelfhulpboek zou zijn dat al mijn problemen zou oplossen, maar het was een niet zo spannende misdaadroman. Toen bedacht ik dat ik het boek wel kon gebruiken als deel van een ruimtelijk beeld. Ik weet nog niet of het gaat werken, maar mijn idee is nu om een reeks beelden te maken van obscure boeken met tot mijn verbeelding sprekende titels. Voor het tweede beeld ligt Zelfmoord al klaar, een proefschrift uit de jaren vijftig. Wie een boek over heeft voor deze reeks kan contact met me opnemen via boeken apenstaartje gerdablees punt nl.”

GB

 

 

 

about/over bookshelves

about/over Gerda Blees

more/meer bookshelves

 


written by/geschreven door Gerda Blees:

Aan doodgaan dachten we nog niet

some books/enkele boeken:

 

 

j j j

bs#118 Seet van Hout

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 118 Seet van Hout

Seet van Hout (1957) is beeldend kunstenaar

Ik heb meerdere boekenkasten in verschillende kamers staan. Goed geordend volgens voor mij logische reeksen. * Romans bij elkaar – de Russen – Zuid-Amerikanen – Nederlands- Duits – Frans – Amerikaans – Kunstenaars (auto)biografieën.                      * Reisboeken met de bijbehorende literatuur en kunstgeschiedenis * Naslagwerken

De foto’s die ik hierbij voeg zijn gemaakt in mijn borduurkamer :

bs118-cabinet* een wand met meest hedendaagse kunst, kunstnijverheid en design.

 

 

 

bs118-cabinet-2* drie glazen vitrines met werken uit mijn ‘ Art of Memory ‘ series. Een deel handgebonden boeken, met bijzondere papiersoorten en geborduurde voor – en achterkanten. Het linkerdeel met stapels geborduurde tekstbanen.Deze werken gebruik ik in installaties over het Geheugen, al diverse malen geëxposeerd ( Musea in Duitsland, Bibliotheca Alexandria in Egypte, Donders Institute Nijmegen o.a.)

 

bs118-shelf* Een stapeling van boeken, die ik intensief gebruik, voor afbeeldingen voor mijn borduurwerken”.

 

 

SvH

 

 

about/over bookshelves

about/over Seet van Hout

more/meer bookshelves


books/boeken:

publications by Seet van Hout

 

on the shelf/op de plank:

 

j j j

bs#117 Anya Janssen

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 117 Anya Janssen

Anya Janssen is bekend geworden met vaak grote, figuratieve doeken ‘in soft focus’. Zij schildert met zeer droge verf, zonder medium en laag over laag. Op deze manier ontstaat een onscherpte die zowel figuur als achtergrond kenmerkt en met elkaar verbindt op subtiele wijze. Deze sterke sfumato zorgt niet alleen voor een  dromerige sfeer in haar schilderijen maar heeft vooral betrekking op de inhoud van het werk. Deze techniek belichaamt Janssens thematische interesse in de vervaging van grenzen tussen cultuur en natuur, verschillende staten van zijn en de scheiding tussen het innerlijke leven van mensen en hun omgeving. De gekozen onderwerpen en de manier waarop ze geschilderd zijn versterken elkaar op deze manier.( uit: Rites of Passage, Catherine Somze, 2008)


bs117-cabinet
bs117-cabinet2bs117-shelf“De boekenkast staat in de werkkamer van mijn nieuwe huis, maar ze is niet meer zo groots… Uitgedund door verhuizingen, door mijn `less is more` periode: 1 erin, 1 eruit, en de gretigheid waarmee ik boeken naar de Kringloopwinkel bracht zodra ze langer dan 3 jaar niet ingekeken waren. Sommige boeken mis ik nu en schaf ik weer opnieuw aan, zoals een catalogus van Alice Neel en Atlas van Gerhard Richter.

Maar ik vind het ook wel prettig, deze lege ruimtes in de boekenkast…

Mijn boeken zijn gerangschikt op onderwerp, die strengheid geeft rust. Beeldende kunst: fotografie, hedendaagse kunst, oude schilderkunst, kunstenaars monografieën -en biografieën; Kunsttheorie en technische handleidingen; Boeken over Wunderkammern, anatomie, taxidermie, chirurgie; SF en de kosmos; Occultisme en alchemie; Boeken over yoga, boeddhisme en taoïsme;  Poëzie en een paar romans; en als laatste een stapel boeken die nergens bij willen horen

Er staat weinig fictie in mijn boekenkast: `Old time favorites` mogen blijven: Michel Tournier – De elzenkoning, Herman Hesse – Siddharta, Theodore Sturgeon – More than human, Marguerite Yourcenar – Het hermetisch zwart, John Williams – Stoner. De andere romans geef ik aan vrienden zodra ze gelezen zijn.

De boeken die al heel lang met mij meereizen: Diane Arbus – Revelations, Bridget Riley – The eye’s mind, Agnes Martin – writings, Marlene Dumas – sweet nothings. De boeken die ik nooit zal wegdoen: The spiritual in art – Abstract painting, Romanticism – Jean Clay, Conserving – Fuchs, Heaven & earth – unseen by the naked eye, en de Tao te Ching. Wisselende boeken zwerven rond in het atelier; op dit moment Velasquez, The song book van Susan Hiller, Exotism and the culture of exploration… Naast mijn bed: poëzie van Kathleen Raine en Mark Strand, Moby Dick en De ontembare vrouw;   rustige literatuur om goed te slapen…”

AJ

 

 

about/over bookshelves

about/over Anya Janssen

more/meer bookshelves


some of the books/enkele boeken:

 

 

 

j j j