bookshelves

bookshelves #1In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of the plank laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken.

about/over  bookshelves

all the bookshelves till now/alle bookshelves tot nu toe here

would you like to participate in bookshelves?/wil je deelnemen aan bookshelves?

Leave a Comment