bs: #104 Alexis de Roode

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 104 Alexis de Roode

Alexis de Roode begon zich vanaf 2003 publiekelijk als dichter te manifesteren en publiceerde sindsdien drie dichtbundels. Zijn gedichten werden opgenomen in tientallen bloemlezingen, poëziekalenders en andere bijzondere uitgaven. In 2014 werd hij Gildemeester van het Utrechts Stadsdichtersgilde. Naast dichten heeft hij nog een tweede specialisatie: schrijven over biologische landbouw en voeding.

bs#104-cabinet“Op de grote foto zie je mijn grootste boekenkast, waar ook andere rotzooi instaat. Hij is nogal rommelig omdat ik te weinig boekenkastruimte heb. Ik heb nog twee andere kasten waar boeken in staan. Linksboven staan boeken over landbouw en voeding,  daaronder kunstboeken, Frans toneelkunst en strips, daaronder beginnen de dichtbundels met de A, dat loopt onder het gordijntje door tot z. En dan rechts informatieve boeken, romans, beschouwelijke en religieuze boeken, esoterica, boeken die ik nog moet lezen, en recente aanwinsten.

bs#104-shelfDe close-up is van een ander kastje waar o.a. alle boeken staan waarin een gedicht van mij is opgenomen. Daar is dit ongeveer 1/4e van. Enkele highlights zijn Komrij, de veertig van Heytze en het Liedboek der Kerken, waarin een liedbewerking van Psalm 4 van mijn hand staat. Die laatste vind ik wel erg leuk, aangezien ik nogal polytheïstisch ben ingesteld, en zeker geen protestant.”

about/over bookshelves

about/over Alexis de Roode

more/meer bookshelves


j j j