bookshelves: summer #2

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In the summer editions i show an overview of the different shelves from the past. Six weeks looking back at great bookcollections! In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. In de zomeredities toon ik een overzicht van de bookshelves edities tot nu toe. Zes weken lang terugkijken op geweldige boekenverzamelingen! Today/Vandaag summer#2

 

bs#11

 

 

 

 

 

bookshelves: #11 Anne ten Ham

bs#12

 

 

 

 

 

bookshelves: #12 Hans Kramer

bs#13

 

 

 

 

 

bookshelves: #13 Heidi Linck

bs#14

 

 

 

 

bookshelves: #14 Jan Willem den Hartog

bs#15

 

 

 

 

 

bookshelves: #15 Mariës Hendriks

bs#16

 

 

 

 

 

bookshelves: #16 Anne Berk

bs#17

 

 

 

 

 

 

bookshelves: #17 Casper Verborg

bs#18

 

 

 

 

 

bookshelves: #18 Marian Bijlenga

bs#19

 

 

 

 

 

bookshelves: #19 Martijn Duineveld

bs#20

 

 

 

 

 

bookshelves: #20 Frank Halmans

 

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

 

j j j

bookshelves: #16

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #16 Anne Berk

bs#16

“Bijgaand twee foto’s van een stukje van mijn boekenkast. Het ene plankje bevat monografiëen van internationale kunstenaars die ‘mensbeelden’ maken, van Jan Fabre, Heri Dono, Lee Bul tot Yue Minjun. Zij kozen voor de mensfiguur om hun vragen over het mens-zijn vorm te geven, maar hoe kijken ze tegen het leven aan? Dat onderzoek ik in mijn boek en de tentoonstelling In Search of Meaning. Mensbeelden in globaal perspectief en ik ben heel erg blij dat het in januari eindelijk verschijnt.

bs#16-shelfDe andere boeken zijn meer filosofisch van aard, waaronder de teksten van Plato (heel mooi, Symposion, over de liefde). Merleau-Ponty, over het belichaamde denken. Ovidius, De Metamorfosen met de mooiste tekst over de transformatie van het leven, de achterliggendegedachte achter al die gedaanteverwisselingen.

‘Niets houdt zijn aanschijn. De vernieuwster aller dingen,

Moeder Natuur, laat elke vorm ontstaan uit andere vormen.

Geen enkel ding in dit heelal, geloof me, gaat teloor, maar alles wisselt en vernieuwt.’ (p. 15)

En dan Dood en Opstanding van Enrico de Pascale, met een overzicht van historische kunstwerken over dit onderwerp

De dood is de horizon van het leven, en dat dat onderwerp me boeide wist je al, toen je deelnam aan de expositie Jenseits. Beyond the Body in Weltkunstzimmer in Düsseldorf “. AB

 

about/over bookshelves

more/meer  bookshelves

Anne Berk
exhibition/tentoonstelling In search of Meaning-Mensbeelden in globaal perspectief vanaf 17 januari bij museum de fundatie in Zwolle
j j j

bookshelves: #15

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #15 Mariës Hendriks.

bs#15-casebs#15bs#15-shelf-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mijn boekenkast blijkt meer een boekenkist te zijn.  Hierin bevinden zich al 29 door mij vervaardigde boekjes die ik sinds 2006 maak. Ik maak foto,s van dagelijkse gebeurtenissen, die print ik uit, plak ze in deze boekjes en schrijf er wat bij. Een soort verslag van openingen, tentoonstellingen, gebeurtenissen, atelierbezoeken en werkmomenten, maar ook picknicken langs een riviertje. Ik ben momenteel bezig met boekje 30, elk boekje omvat ongeveer 3 maanden, en dit geheel breidt zich dus continu uit. Wellicht zal de boekenkist ooit een boekenkast worden”. MH

bs#15-shelf-

 

 

 

 

 

more/meer  bookshelves

about/over   bookshelves

Mariës Hendriks
next friday/aankomende vrijdag bookshelves: #16 Anne Berk

 

j j j