bookshelves: #100 Freek Dech

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 100 Freek Dech

Freek Dech is bibliofiel, entrepreneur en een zeer groot inspirator voor mij als maker van deze blog, dus vandaag met trots de 100ste ‘bookshelves’

bs#100-cabinetbs#100-shelf1bs#100-shelf2“Ooit, in onschuldiger tijden, waren mijn boeken gerangschikt op volgorde van lezen, tot mijn toenmalige vriendin (later toch mijn echtgenote) ze, in een vlaag van bibliomane verstandsverbijstering, besloot te herschikken op alfabetische volgorde. Hoewel hiermee het opzoeken van titels voor derden eenvoudiger werd, was mijn boekenkast niet langer een nauwkeurige afspiegeling van mijn leeshistorie. Jarenlang, en in meerdere huizen, bleven mijn boeken hun strenge alfabetische ordening behouden. Een manier van plaatsen die mij nooit heeft kunnen bekoren. Inmiddels, na weer een verhuizing, die zwaarwegend werd ingegeven door de noodzaak ruimte te vinden voor de voortdurend uitdijende collectie boeken, staan de boeken op een grof chronologische volgorde van verschijnen. In deze laatste verschijningsvorm maken de kasten geen onderscheid meer tussen lectuur en literatuur, fictie en non-fictie. Ook classificaties naar onderwerp zijn verlaten. Oorspronkelijk was het idee ook films en muziek bij mengen, om zo een fysieke kroniek van onze cultuur tot stand te brengen. Het project bleek echter te bewerkelijk om daadwerkelijk te volvoeren. Deze foto toont slechts een fragment van de boekenkast. In elke ruimte van mijn huis wonen boeken. Op de getoonde planken staan echter wel een aantal favorieten. De science fiction van Dick, Gibson en Stephenson. Grootheden als Murakami en DeLillo. Jeugdhelden als Bret Easton Ellis, Donna Tart en Jay mcInerney. Italiaanse vrienden als Calvino en Eco. En natuurlijk van der Heijden, Irving en Hunter Thompson (“Buy the ticket. Take the ride”). Ook veel herinneringen. Jorge Volpi toen mijn verstandskies werd getrokken: “Zo u het boek niet even willen wegleggen? Dit kan pijn doen.” Op vakantie met Pynchon en Pahmuk. Kortom een levende en doorleefde kast. De twee andere foto’s tonen meer het proces. De stapel op de eettafel die nog vraagt om consumptie en de stapel op de trap, zojuist geconsumeerd. In een aantal stappen zullen ook deze boeken hun weg vinden naar een meer vaste plek op de planken.”

FD

 

about/over bookshelves

about/over Freek Dech

more/meer bookshelves

 


selection of books on his shelf/selectie boeken van zijn plank:

philip k. dick:

haruki murakami:

Brett Easton Ellis:

John Irving:

Orhan Pamuk:

Thomas Pynchon:

A.F. Th. Van der Heijden:

Umberto Eco:

 

 

 

j j j

bookshelves: #51

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #51 Carlotta Brunetti

 

bs#51 foto1bs#51foto2bs#51-foto-4bs#51-foto-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“There are different ones. In the house on several different floors and my childrens books and some others in my studio-drawing space. All a bit small and difficult to take. I love my childhood books as they have a deep influence on me and then on my own children.There is a space for catalogues and then all over the place are littered always some books. I am not very tidy with it…all where. Beside I read Calvino in Italian and it is easy to read. His language is as you would say in German blumig- means flowering or something like that, very Tuscan. My mother said he writes as my father from Florence did speak. She too was pleased to read him in Italian (lingua toscana).”

CB

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Carlotta Brunetti

 

j j j

bookshelves: #1

bs#1

 

 

 

 

On the birthday of this brilliant author i start this blog with my own bookshelf.

more bookshelves 

 


 

books on shelves/boeken op planken:


 

 

j j j