bookshelves: #63

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #63 Cees Andriessen

 

bs#63-case-1bs#63-shelf-2

“De uiteengevallen boekenkast, verspreid over vier kamers van het huis. Opeengestapelde boeken op tafels, in hoeken, die vragen om gelezen te worden. Poëzie om dagelijks te herlezen, catalogi, kunstboeken ter informatie.Soms is er sprake van enige ordening. Konstantin Paustovskij, Thomas, Klaus en Golo Mann in de serie Privé Domein. Jeroen Brouwers of de poëzie beginnend met Bertus Aafjes, Anna Achmatova,Gerrit Achterberg via Rutger Kopland, Wislawa Szymborska, Tomas Tranströmer eindigend met Nachoem Wijnberg, Ad Zuiderent, Joost Zwagerman. Boeken bieden uitzicht op de wereld, ze scherpen de geest, relativeren de vooringenomenheid. Van boeken krijg je nooit genoeg.”

CA

bs#63-case-2bs#63-shelf-1

 

 

 

 

 

 

 

about/over bookshelves.nl

more/meer bookshelves.nl

Cees Andriessen

 

j j j