bookshelves: #41

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #41 Wim van der Beek

 

bs#41-case

bs#41“De boekenkast bestaat uit vier delen. Ik kon er maar twee op de foto zetten vanwege de te nemen afstand. De detailfoto laat vier heel oude boeken zien. Het boek links is het werk van Flavius Josephus. Er staan prachtige houtgravures in. In de 17e eeuw werd het boek naast  de Statenbijbel en Vadertje Cats veelvuldig gelezen. Later verdween het uit de aandacht en om aan het einde van de 19e eeuw weer wat meer waardering te krijgen. Het boek is uitgekomen in 1867. Ik heb het gekregen van mijn schoonvader. De drie andere boeken zijn nog ouder. Het zijn Concordantiën/woordregisters van het Oude en Nieuwe Testament (eind 17e eeuw).  Vooral het voorwoord van elk boek vind ik historisch en literair heel interessant, omdat ze een beeld geven van de 17e eeuw. Deze drie boeken heb ik bij leven gekregen van mijn grootvader. ”

WvdB

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

j j j