bookshelves: #78

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #78 Jan de Jong

Jan de Jong (Oudenbosch 1954) studeerde Nederlands en Literatuursociologie in Tilburg en Nijmegen. Hij doceert Nederlandse letterkunde aan de lerarenopleiding in Tilburg en hij is redacteur Letteren van CuBra.nl. Daarnaast schrijft hij een wekelijkse column in BN De Stem en een maandelijkse poëzierubriek in Levende Talen Magazine. Bestuur van het Hoogwaardig Genootschap Meesters van Meesters Sinds 1729

bs#78-casebs#78-shelf“Ik schrijf columns en recensies. Die columns gaan over het leven van alledag, die recensies vooral over poëzie. En daar moet je natuurlijk ook weleens iets voor lezen. In de loop der jaren is de voorraad daarom wel wat opgelopen. Bij de laatste telling kwam ik op zo’n 4000 boeken, sommige ongelezen, vele half gelezen. Een bijzondere plaats neemt de kast met poëzie in. Het lijkt paradoxaal maar gedichten benaderen het leven soms beter dan de naakte werkelijkheid. Mijn verzameling oude en nieuwe dichters, van Veldeke tot Kira Wuck, neemt daarom een prominente plaats in, zowel in mijn leven als in mijn boekenkast. De ‘Olifant op blok’ rechts op de foto dient uitsluitend ter verhulling van een nog te vullen gat. Daar moet geen diepere betekenis aan gehecht worden.”

JdJ

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Jan de Jong
j j j