bookshelves: #83 Daniel Dee

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #83 Daniel Dee

Daniel Dee is dichter

bs#83-shelf“De inhoud van mijn boekenkast is zowel mijn meest kostbare bezit als een gebruiksvoorwerp. Eén keer per jaar – op 1 januari – ruim ik de boekenkast netjes in en zet ik alle boeken weer op alfabetische volgorde. Nu zitten we echter aan het eind van het jaar en is mijn boekenkast een behoorlijke puinzooi. Daarom een foto van de achterkant van een van mijn favoriete dichtbundels uit deze eeuw: van de straat door Karel ten Haaf. Hoewel het belangwekkende poëzie bevat is het ook een van de meest over het hoofd geziene boeken van deze eeuw. Dat kan blijkbaar in Nederland. En ja, dat is een schande.”

DD

about/over bookshelves

about Daniel Dee

other/andere bookshelves

j j j