bookshelves: #34

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #34 Bianca Runge

 

bs#34

“Mijn passie is eigenlijk ontzamelen. maar dat is erg moeilijk als kunstenaar. Dus heb ik lang geleden een keus gemaakt: de boeken gaan zo veel mogelijk de deur uit. Als ik een boek lees dan leen ik het het liefst. Op zich hou ik enorm van lezen maar ik kan nooit stoppen als ik begin. Dus probeer ik alleen te lezen als ik op vakantie ben of echt een dag rust moet nemen. Daarna geef ik de boeken weer door of breng ze terug.
Dit kleine rijtje boeken op de foto bestaat uit boeken die ik afgelopen tijd heb gekregen of die ik nog in wil kijken. Ze hebben eigenlijk niet speciaal betekenis voor me.
Het SAS boek houdt ik denk ik wel. dat is iets wat altijd van pas komt.
bs#34-shelf
Een belangrijk boek op de foto is 10.220 dagen beeldende kunst in Vlissingen. Leon Riekwell heeft in die dagen Vlissingen op de kaart gezet wat beeldende kunst betreft. Een zeer roerig en interessant verleden met belangrijke projecten door goede kunstenaars. Na zijn pensionering mocht ik een van zijn leukste taken overnemen: het programmering van beeldende kunst voor Cultuurwerf in Willem. Daar hoort ook de randprogrammering rondom bevrijdingsfestival Zeeland en festival Onderstroom bij. Het nivo blijft gehandhaafd. Alleen moeten we concluderen dat ook hier het marktdenken heeft toegeslagen. Na die glorierijke dagen, waarin Vlissingen tot 2 maal toe in de top drie van kunststeden in het land hoorde, zijn ook hier de bezuinigingen toegeslagen. Het zou zelfs kunnen dat er volgend jaar geen expositie ruimte meer is. Ook boeken worden steeds meer een icoon uit het verleden. Maar dit boek met al zijn projecten zal ik nog jaren koesteren. Die brachten leven in de brouwerij in deze uithoek van het land!”
BR
about/over bookshelves
more/meer bookshelves
j j j