bookshelves: #77

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #77 Martijn den Ouden

Martijn den Ouden (Nieuw-Lekkerland, 1983) is een Nederlandse dichter en beeldend kunstenaar. Hij werd geboren als predikantszoon in Nieuw-Lekkerland. In 2009 studeerde Den Ouden af aan de Gerrit Rietveld Academie, waar hij de studierichting Beeld en Taal volgde. In 2010 verscheen zijn debuut Melktanden bij uitgeverij Em. Querido, volgens de Stichting Poëzieclub “Het boeiendste debuut van het jaar”. In 2013 volgde zijn tweede bundel De beloofde dinsdag. In hetzelfde jaar verscheen ook beeldend werk van Den Ouden in HP//de Tijd. Er wordt aan een nieuw boek gewerkt (2016).

 

bs#77-casebs#77-shelf“twee foto’s van mijn boekenkast die tegelijkertijd ook mijn bureau is. Het is een handgemaakte kast door kunstenaar en meubelmaker Just van der Loos die behalve zeer speelse en (inter)actieve objecten waanzinnig strakke en imposante meubels maakt. Achter de deuren aan de linkerkant van de kast verschuilen velerlei bladen die ik gebruik voor mijn collage’s . De rest van de kast is volgestouwd met romans. In de voorkamer van het huis is nog een boekenkast waar alle poëziebundels, filosofie, psychologie, toneelstukken en de erotische bibliotheek is ondergebracht. Terug naar de boekenkast in de werkkamer. Het meest boeiendste gedeelte in de kast is de collage die ingelijst en wel als een pagina uit een boek is tentoongesteld. Beelden uit boeken en bladen heb ik erin gerangschikt en samen vormen ze een nieuw, tamelijk autonoom beeld. Het aardige eraan vind ik dus dat zo ’n collage uit een boek of blad is gestapt en nu haar ruimte opeist op de boekenplank.”

MdO

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Martijn den Ouden
j j j