bs: #93 Geraldina Metselaar

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 93 Geraldina Metselaar

Geraldina Metselaar is tekstschrijver/journalist/dichter

bs#93-case1“Een kamer gevuld met wijsheden en inspiratie! Ik kan zo blij zijn met boeken. Onlangs kreeg ik bijvoorbeeld van een vriendin de catalogus Miró & Cobra | Experimenteel spel. Mijn dag kan dan in weken niet meer stuk…”

bs#93-shelf“Mijn dierbare plank staat vol met bijzondere dichtbundels van Gorter tot Lodeizen, Bloem en Van Ostaijen. Je voelt ‘m: ik heb altijd trek in gedichten. Aan het ontbijt met Judith Herzberg, lunchen met Adriaan Roland Holst, dineren met Martinus Nijhoff en ’s avonds voor het slapen Levi Weemoedt. Poëzie stilt mijn honger naar woorden van betekenis in een wereld vol verzengend kabaal. Naast tekstschrijver/journalist schrijf ik zelf ook poëzie en dat houdt alles in evenwicht. Zonder schrijven geen dichten en zonder serieus dichtwerk geen artikelen of interviews.”

GM

about/over  bookshelves

about/over Geraldina Metselaar

other/andere bookshelves


special bookshop(bookseller) of the week/bijzondere boekhandel(boekhandelaar) van de week:

Boekdorado – Marcel van Winden

j j j