bs: #112 Gysbert Zijlstra

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 112 Gysbert Zijlstra  (Graphic Surgery)

 

bs#112-cabinetbs#112-shelf“Ik heb foto’s toegevoegd van mijn boekenkast thuis en de twee momenteel favoriete bookshelves. 

Vroeger verzamelde ik veel design boeken met name over ruimtelijke graphics, camouflage en graffiti / street art. Tegenwoordig meer over kunststromingen en monografieën van  abstract geometrisch georiënteerde kunstenaars.

Vandaar die twee planken, bovenste zijn de algemenere samengestelde, daaronder de individuele kunstenaars. Er staat nog veel op het verlanglijstje, en er ontbreken een paar uitgeleende boeken van Francois Morellet. Erg veel abstract, constructivistische en concrete kunst. Veel boeken over de voortgang van De Stijl, en het Russisch constructivisme vooral.”

GZ

 

about/over bookshelves

about/over Gysbert Zijlstra

more/meer bookshelves

 


some books on these shelves/enkele boeken op deze planken:

 

 

 

j j j