bs: #98 Victor Vroomkoning

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 98 Victor Vroomkoning

Victor Vroomkoning (Boxtel, 1938) studeerde Nederlands en filosofie te Nijmegen, zijn huidige woonplaats. Voor zijn gedichten ontving hij diverse onderscheidingen o.a. de Pablo Nerudaprijs voor zijn debuutbundel De einders tegemoet(1983), de Publieksprijs Beste Poëziebundel (2005) voor zijn bundel Stapelen en de Karel de Groteprijs (2006), oeuvreprijs van de gemeente Nijmegen. Hij was van september 2006 – september 2008 stadsdichter van Nijmegen. Eind 2008 verscheen Ommezien, Gedichten 2008-1983 (De Arbeiderspers), een overzicht van 25 jaar dichterschap. In 2013 verscheen Paren waarmee hij aansloot bij een eerdere erotische bundel, Lippendienst (1997), die hij onder het vrouwelijk heteroniem Stella Napels liet verschijnen. Eind 2014 verscheen de ode aan zijn ouders, Zag je onderweg het koren staan?, rijk geïllustreerd door Ton Verstraten. Vorig jaar kwam Vrije Val uit, Vroomkonings beste gedichten volgens samensteller Chrétien Breukers.


bs#98-cabinet“Hierbij twee foto’s waarvan 1 ingezoomd. De ingezoomde foto zegt wel wat over mij: Ik ben geboren in het Brabantse Boxtel uit een Vlaamse moeder (en een Gelderse vader). Dat Vlaamse is flink aanwezig in deze foto: Boeken van Hendrik Conscience (De Leeuw van Vlaanderen!), Hugo Claus,Patrick Conrad, Marnix Gijsen, ze zijn verbonden met mijn jeugd toen ik hun boeken las, met mijn studie Nederlands en met mijn eigen schrijverschap.

bs#98-shelfDe flyer/ banier is van Peter Holvoet- Hanssen, weer een Vlaming. Deze tekst hing van de Boerentoren (nu KBC-toren) midden in Antwerpen (waar mijn moeder geboren is), toen hij daar in 2010 en 2011 stadsdichter was. Ik was stadsdichter van Nijmegen van 2006 tot 2008. De Boerentoren is een monumentaal bouwwerk in art-decostijl. Het was ooit de eerste wolkenkrabber van Europa. Het torengebouw is beschermd monument. Iedereen in Antwerpen en ver daarbuiten kent deze toren niet ver van de Onze- Lieve-Vrouwekathedraal.

Het boekwerk waarvan alleen het lintje en de onderzijde zichtbaar zijn, draagt de titel Droevig feest, verzameld werk van de Vlaamse dichter Walter Haesaert. Bij de presentatie in Tielt sprak ik een woordje tot de jubilaris.

Links een aantal bundels van Herman de Coninck, een van de bekendste dode dichters uit Vlaanderen, met wie ik bevriend was en een correspondentie voerde. Een paar brieven die hij aan mij verzond staan afgedrukt in Een aangename postumiteit (brieven 1965- 1997)- het dik uitgevallen blauwe boek.

Verder zijn zichtbaar: het verzamelde werk van de Brabantse auteur Anton Coolen en de verzamelde lyriekvan Herman Gorter, een van onze grootste dichters. Voorts enkele boeken van Leon Gommers, de in Nijmegen woonachtige schrijver die helaas al tien jaar niet meer schrijft, maar die ik zo af en toe nog ontmoet. Hij woonde in Bergen op Zoom toen ik daar optrad, lang geleden. Ik drukte hem op het hart naar Nijmegen te verhuizen, wat hij een jaar nadien in praktijk gebracht heeft.

Ten slotte aan linkerzijde:  werk van Peter Coret en Robert Alquin, pseudoniemen van respectievelijk Cees van der Pluijm (inmiddels overleden) en Jos Versteegen, die beiden in Nijmegen woonden en goed bevriend met elkaar waren. Met Jos Versteegen stelde ik een bloemlezing van funeraire poëzie samen: Een zucht van vluchtig eerbetoon. De laatste bundel van Van der Pluijm (zo’n beetje zijn verzameld werk) mocht ik inleiden tijdens de presentatie.

Er is altijd heel wat te vertellen over zo’n klein hoekje in je boekenkast.”

VV

about/over bookshelves

about/over Victor Vroomkoning

more/meer bookshelves

j j j