bs: #128 Remco Dikken

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 128 Remco Dikken

Remco Dikken(1981) is beeldend kunstenaar. De schilderijen en tekeningen van Remco Dikken laten een voorkeur voor het alledaagse zien, voor onderwerpen uit zijn directe omgeving. Verstilde taferelen van alledaagse voorwerpen en situaties in zorgvuldig opgebouwde composities. De groepen kleine tekeningen verhouden zich tot elkaar als onderdelen van een beweging of verhaal, waaraan de kijker zelf invulling kan geven. De kunstenaar lijkt beelden ver weg en dichtbij af te wisselen. In de tekeningen is het vooral het handschrift van de lijnvoering dat het beeld bepaalt, in de schilderijen en aquarellen zijn het de, soms met een sterke contour omkaderde, kleurvlakken en de vrij eenduidige vormen. De kunstenaar weet in zijn werk duidelijke sfeerbeelden op te roepen. ( AanZet 2007)

“Wanneer ik enthousiast raak over een kunstenaar wil ik het liefst gelijk een werk van degene kopen. Mijn budget laat dat op dit moment nog niet echt toe (helaas). Maar een boek geeft veel voldoening. Sommige boeken blijven thuis en sommige boeken gaan mee naar het atelier of ze reizen heen en weer. Veel boeken heb ik ook gekregen in de periode dat ik bij AkkuH( aktuele kunst Hengelo ) werkte in Hengelo.  Helaas door bezuinigingen bestaat AkkuH niet meer. AkkuH werkte nauw samen met stichting HeArtpool die om de twee jaar de Wolvecampprijs organiseert. Aan de prijs zit ook een monografie verbonden. Twee van deze winnaars zijn weer terug te vinden in mijn boekenkast. ( Helen Verhoeven en Marc Bijl ) http://www.heartpool.nl/

Voor Kunstvereniging Diepenheim heb ik meerdere inrichtklussen verricht. Waaronder een tentoonstelling van Herman de Vries met als curator Cees de Boer. Ik had het geluk hem te ontmoeten in zijn dorp Eschenau in Duitsland. Een prachtig mens! Hij is een kunstenaar die veel met tekst doet in zijn werk. En in mijn huis en atelier slingeren meerder boeken van zijn werk. 

In mijn afgelopen vakantie heb ik een boek te leen gekregen van een vriend. door het beeld door het woord. Een boek dat is voortgekomen uit een samenwerking tussen De Ketelfactory, Peter Henk Steenhuis, Trouw en de internationale School voor Wijsbegeerte  te Leusden. Steenhuis ondervroeg eenentwintig beeldend kunstenaars over de bronnen van hun werk. Ik hou van dit soort boeken omdat je er lekker doorheen kan bladeren. En kan beginnen waar jezelf wil. Het gaf een mooie inkijk in de werkwijze van de kunstenaars.”

RD

about/over bookshelves

about/over Remco Dikken

more/meer bookshelves

j j j