bs: #98 Victor Vroomkoning

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 98 Victor Vroomkoning

Victor Vroomkoning (Boxtel, 1938) studeerde Nederlands en filosofie te Nijmegen, zijn huidige woonplaats. Voor zijn gedichten ontving hij diverse onderscheidingen o.a. de Pablo Nerudaprijs voor zijn debuutbundel De einders tegemoet(1983), de Publieksprijs Beste Poëziebundel (2005) voor zijn bundel Stapelen en de Karel de Groteprijs (2006), oeuvreprijs van de gemeente Nijmegen. Hij was van september 2006 – september 2008 stadsdichter van Nijmegen. Eind 2008 verscheen Ommezien, Gedichten 2008-1983 (De Arbeiderspers), een overzicht van 25 jaar dichterschap. In 2013 verscheen Paren waarmee hij aansloot bij een eerdere erotische bundel, Lippendienst (1997), die hij onder het vrouwelijk heteroniem Stella Napels liet verschijnen. Eind 2014 verscheen de ode aan zijn ouders, Zag je onderweg het koren staan?, rijk geïllustreerd door Ton Verstraten. Vorig jaar kwam Vrije Val uit, Vroomkonings beste gedichten volgens samensteller Chrétien Breukers.


bs#98-cabinet“Hierbij twee foto’s waarvan 1 ingezoomd. De ingezoomde foto zegt wel wat over mij: Ik ben geboren in het Brabantse Boxtel uit een Vlaamse moeder (en een Gelderse vader). Dat Vlaamse is flink aanwezig in deze foto: Boeken van Hendrik Conscience (De Leeuw van Vlaanderen!), Hugo Claus,Patrick Conrad, Marnix Gijsen, ze zijn verbonden met mijn jeugd toen ik hun boeken las, met mijn studie Nederlands en met mijn eigen schrijverschap.

bs#98-shelfDe flyer/ banier is van Peter Holvoet- Hanssen, weer een Vlaming. Deze tekst hing van de Boerentoren (nu KBC-toren) midden in Antwerpen (waar mijn moeder geboren is), toen hij daar in 2010 en 2011 stadsdichter was. Ik was stadsdichter van Nijmegen van 2006 tot 2008. De Boerentoren is een monumentaal bouwwerk in art-decostijl. Het was ooit de eerste wolkenkrabber van Europa. Het torengebouw is beschermd monument. Iedereen in Antwerpen en ver daarbuiten kent deze toren niet ver van de Onze- Lieve-Vrouwekathedraal.

Het boekwerk waarvan alleen het lintje en de onderzijde zichtbaar zijn, draagt de titel Droevig feest, verzameld werk van de Vlaamse dichter Walter Haesaert. Bij de presentatie in Tielt sprak ik een woordje tot de jubilaris.

Links een aantal bundels van Herman de Coninck, een van de bekendste dode dichters uit Vlaanderen, met wie ik bevriend was en een correspondentie voerde. Een paar brieven die hij aan mij verzond staan afgedrukt in Een aangename postumiteit (brieven 1965- 1997)- het dik uitgevallen blauwe boek.

Verder zijn zichtbaar: het verzamelde werk van de Brabantse auteur Anton Coolen en de verzamelde lyriekvan Herman Gorter, een van onze grootste dichters. Voorts enkele boeken van Leon Gommers, de in Nijmegen woonachtige schrijver die helaas al tien jaar niet meer schrijft, maar die ik zo af en toe nog ontmoet. Hij woonde in Bergen op Zoom toen ik daar optrad, lang geleden. Ik drukte hem op het hart naar Nijmegen te verhuizen, wat hij een jaar nadien in praktijk gebracht heeft.

Ten slotte aan linkerzijde:  werk van Peter Coret en Robert Alquin, pseudoniemen van respectievelijk Cees van der Pluijm (inmiddels overleden) en Jos Versteegen, die beiden in Nijmegen woonden en goed bevriend met elkaar waren. Met Jos Versteegen stelde ik een bloemlezing van funeraire poëzie samen: Een zucht van vluchtig eerbetoon. De laatste bundel van Van der Pluijm (zo’n beetje zijn verzameld werk) mocht ik inleiden tijdens de presentatie.

Er is altijd heel wat te vertellen over zo’n klein hoekje in je boekenkast.”

VV

about/over bookshelves

about/over Victor Vroomkoning

more/meer bookshelves

j j j

bookshelves: #76

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #76 Bernard Wesseling

Bernard Wesseling is schrijver en dichter

bs#76-case“Dit is bijna een totaalshot van mijn boekenkast. Geinig genoeg kun je ook zien dat ik op het water woon. Jaja, op een woonark in Amsterdam Noord. Maar goed, mijn boeken dus. Ik moet bekennen dat ik eigenlijk niet zo’n verzamelaar ben: mijn doel is het vooral te worden verzameld. Toch heb ik zo mijn lievelingetjes, waarover later meer.

Soms kijk ik naar die kast van me en denk: wat een gelul bij elkaar. Ik meen het, hoe heeft die-en-die zeikerd of die-en-die pseudodenker mijn planken kunnen halen, in de plomp ermee. Hij is ook niet van mij alleen die kast, vandaar. Waarom vijanden maken.

Wat overigens zogenaamd van mij is in deze verzameling kan net zo goed van jou zijn. Ik bedoel hiermee dat je mensen vaak hoort jammeren dat ze hun boek hebben uitgeleend aan deze of gene en niet verwachten het ooit nog terug te zullen zien. Welnu, ik ben deze of gene. Ik ben het, en dit is inmiddels unaniem binnen mijn kennissenkring, die met andermans boek aan de wandel gaat. Hoe vaak niet heb ik ook iemand bij zijn of haar verjaardag zo niet zijn eigen, dan toch mijn tantes verjaardagscadeau gepresenteerd. Het is een paar keer gebeurd dat iemand mijn cadeau uitpakte, zich dankbaar toonde, ik mijn chip al in het dipje had om zo te zeggen, toen ik werd teruggefloten omdat de opdracht mij had verraden: ‘voor Bernard van tante Lies, veel leesplezier en succes met je studie Nederlands’.

Dat laatste heb ik er ook al snel aan gegeven trouwens, aangezien ik vooral wilde schrijven. Mijn credo luidt dan ook: ‘Ik heb er niet voor geleerd, maar des te beter opgelet.”

 

bs#76-shelf“Hier zie je een paar grootheden op rij. Van zeer verschillende pluimage. Engels en Nederlands door elkaar heen. Met daarbovenop de grote Belg Claus die zich met ‘Het Verdriet’ onsterfelijk maakte bij mij.

Maar laat ik van links naar rechts beginnen: eerst Nescio, met wat parafernalia, in de loop van jaren verzameld en gekregen, zoals het Bulkboek tijdschriftnummer aan hem gewijd en de fraaie uitgave van zijn losse verhalen voorzien van tekeningen van Joop Swarte. Daaraan is een aardig lulverhaaltje verbonden trouwens: ik werkte eens bij een verzekeringsmaatschappij in het archief, samen met een oudere vent, beetje verlopen, stiekem aan de zuip (ik betrapte hem nogal eens tussen de archiefkasten en deed dan alsof ik niets gezien had). Deze man begon op een keer uit beleefdheid een praatje – had net van zijn flaconnetje gemonsterd – en vroeg mij wat ik zoal ‘hiernaast’ deed. Ik zei lezen. Wat ik dan zoal las, was de logische vervolgvraag. Ik zei Nescio enzo. Nu lichtten zijn ogen op, echt waar. Ineens stond zijn zwemmerige blik op scherp en hij vroeg me wat mijn favoriete zin was uit Nescio’s werk, als ik er zo bekend mee was. Ik zei, en hij voegde zich vlug bij mij zodat we een koor vormden: ‘En in de volheid van zijn gemoed gaf hij de machinist een sigaar, een dure, en hij legde zijn hand op de locomotief, en dacht, aai locomotief.’

Van hem heb ik dan ook dat tijdschrift.

Dan Salinger, ik weet het: je kan er nauwelijks meer mee aankomen. Maar toch, zijn korte verhalen zijn meesterlijk. Er zit een waarheidszin in die je zelden tegenkomt. Geld helemaal niet zozeer voor Nabokov trouwens, die de waarheid alsmaar opnieuw uitvindt. Verbeelding is zijn vak. Zijn observaties zijn vaak zo raak, dat ze iets iconisch krijgen. Zijn beste boek overigens wordt helemaal niet zo veel gelezen geloof ik. Het staat er toevallig niet bij vandaag, uitgeleend herinner ik me, of zeg maar liever opgedrongen, aan een vriend van me: meestervertaler Jan de Nijs. Het heet ‘Pale Fire’ en heeft een geweldige premisse, is geschreven met eindeloos vernuft, en zit toch ‘ruim in zijn kloten’. Genoeg, wie ben ik helemaal. Mooi spul dus.”

BW

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Bernard Wesseling

 

j j j