bookshelves:#97 Ingmar Heytze

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 97 Ingmar Heytze

Ingmar Heytze (1970)  publiceerde vijftien bundels, drie dagboeken en een bundel met miniaturen. In 2009 werd hij aangesteld als eerste officiële Utrechtse stadsdichter. Ademhalen onder de maan werd bekroond met de Hugues C. Pernathprijs.

In april komt hij met voorlopige verzamelde gedichten. Dertig jaar dichterschap en vijftien bundels vormen de aanleiding voor een opzienbarend verzameld werk. Nagenoeg alle gedichten van Ingmar Heytze, aangevuld met ongepubliceerd en nieuw werk, zijn nu verzameld in een even kloeke als handzame paperback: Voor de liefste onbekende.

bs#97-case“Mijn huisbibliotheek is een drieluik. In het hart staan de dichtbundels. Het zijn overwegend smalle, nauwelijks leesbare ruggetjes, ter breedte van een stripboek. Rechts staan de overige genres: proza, naslagwerken, kunstboeken, echte stripboeken. De verzamelde dichtwerken staan links, in imposante linnen banden waarvan ik het stofomslag direct na aanschaf heb weggegooid. Zo’n omslag vind ik net zo loos als een flesje bier met een glas ernaast. Kom op. Het zít al in glas.

Het drieluik is niet klassiek opgebouwd, met een groot vlak in het midden en twee smallere panelen aan weerszijden. Dat komt omdat de verzamelde dichtwerken links beginnen en ongeveer de helft van de kastruimte in beslag nemen. Daarnaast, in een smaller gedeelte, staan de dichtbundels. Waar de dichtbundels ophouden begint, in een nog smaller deel, de rest van de boeken. Er is vast wel een schilderij van Barnett Newman dat deze verdeling enigszins benadert.

De meeste dichters met een verzameld werk zijn dood of bijna dood. Niet voor niets noemen ze die dingen ‘papieren grafzerken’. Dat is meteen ook de reden dat ik ze niet in het midden heb gezet, ook al vormen ze wel de hoofdmoot. De boeken die ik het vaakst uit de kast trek zijn toch de recente dichtbundels van levende dichters – de ademende, losse hoofdstukken van toekomstige verzamelde werken.

Verder vallen wellicht op: mijn kleine, grijze uil van pluche uiterst rechts, de lapsteel van Fern’s guitars bovenop de kast, de l’arrivee parlorgitaar ergens midden voor en de algehele rommeligheid. Dat laatste is wel zo’n beetje de huisstijl hier, hoewel bijna alles netjes op alfabet staat. Dit is ongeveer eenderde van de collectie, de rest staat beneden in de kast of ligt ergens in de garage in een doos. Zodoende is, zoals elke foto, vooral een voorbeeld van wat je NIET ziet. Wat kan ik er verder van zeggen… Dit is geen boekenkast van een verzamelaar, het is een werkboekenkast, een gereedschapskist. Wat te lang niet is gebruikt, donder ik eruit. We wonen klein.

bs#97-shelfDit is een van de plankjes waar het om gaat – mijn absolute favoriete boeken, enkele essentiële dichtersnaslagwerken, en wat leuke onzin. Leuke onzin wordt sterk onderschat. Mensen die alleen maar Belangrijke Boeken in hun kast hebben, vertrouw ik niet. Over het algemeen zijn dat snobs, geen echte lezers.”

IH

about/over bookshelves

about/over Ingmar Heytze

more/meer bookshelves


Book Launch/bundelpresentatie:

VOOR DE LIEFSTE ONBEKENDE

De bundel zal worden gepresenteerd tijdens een eenmalig, poëtisch theaterprogramma in De Kleine Komedie op vrijdagavond 1 april aanstaande. De jubilerende dichter en co-host Ellen Deckwitz gidsen de kijker door het werk van Heytze. Met optredens van, onder anderen: Hans Dorrestijn, Hagar Peeters, A.L. Snijders, Vrouwkje Tuinman en Tommy Wieringa. De muziek wordt verzorgd door zanger en pianist Kees Wennekendonk en singer/songwriter Leine. De huisband van de avond wordt gevormd door Asfaltfeeën met Cor van Ingen, Johan Borger en Julius Le Paon. De avond wordt, volgens de dichter, ‘mijn gedroomde literaire voorstelling: een kruising tussen het legendarische VPRO-radioprogramma Het Pandemonium en Robert Altmans zwanenzang A prairie home companion.’

Kaarten voor de voorstelling zijn te krijgen bij De Kleine Komedie, http://tinyurl.com/hdvb4dk. Informatie voor de pers is op te vragen bij Susanne ter Smitten via publiciteit@uitgeverijpodium.nl.

www.ingmarheytze.nl

www.uitgeverijpodium.nl/book/539/Voor-de-liefste-onbekende

j j j