bookshelves: summer #2

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In the summer editions i show an overview of the different shelves from the past. Six weeks looking back at great bookcollections! In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. In de zomeredities toon ik een overzicht van de bookshelves edities tot nu toe. Zes weken lang terugkijken op geweldige boekenverzamelingen! Today/Vandaag summer#2

 

bs#11

 

 

 

 

 

bookshelves: #11 Anne ten Ham

bs#12

 

 

 

 

 

bookshelves: #12 Hans Kramer

bs#13

 

 

 

 

 

bookshelves: #13 Heidi Linck

bs#14

 

 

 

 

bookshelves: #14 Jan Willem den Hartog

bs#15

 

 

 

 

 

bookshelves: #15 Mariës Hendriks

bs#16

 

 

 

 

 

bookshelves: #16 Anne Berk

bs#17

 

 

 

 

 

 

bookshelves: #17 Casper Verborg

bs#18

 

 

 

 

 

bookshelves: #18 Marian Bijlenga

bs#19

 

 

 

 

 

bookshelves: #19 Martijn Duineveld

bs#20

 

 

 

 

 

bookshelves: #20 Frank Halmans

 

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

 

j j j

bookshelves: #14

bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. Today bookshelves: #14 Jan Willem den Hartog.

bs#14-case-1bs#14-case-2bs#14-case-3“De eerste kast staat, evenals de tweede kast, helemaal boven in de “bibliotheek”. In deze kast staan vooral boeken die door ons zijn uitgegeven en/of geschreven, ontworpen en geproduceerd. Links daarvan zie je een deel van mijn verzameling elektrische strijkijzers. De tweede kast bevat met name boeken over kunst, architectuur, grafisch ontwerpen en wetenschap. De derde kast tenslotte staat beneden in onze huiskamer en bevat vooral literatuur, biografieën, kookboeken (die enkel ter inspiratie dienen), atlassen en landkaarten (een gezamenlijke interesse van mijn vrouw en mij), reisboeken (ik reis zelden naar verre oorden maar ik lees er wel graag over), een vrijwel complete serie “Het aanzien van…”, een complete serie “Vader & Zoon” en ander werk van Peter van Straaten, geschiedenisboeken et cetera. De vraag om specifiek in te zoomen op een bepaald deel is al net zo lastig als de vraag “wat is je favoriete muziek?”. Zodra je één ding noemt zou dat opeens het interessantste zijn, maar dat is niet zo. Ik ben vooral geïnteresseerd in verscheidenheid en variatie.

bs#14Desalniettemin laat ik een plank-deel zien met een aantal boeken van en over Gerard Reve omdat ik zijn werk met name graag lees vanwege zijn sublieme stijl; de verhalen an sich interesseren mij niet bovenmatig hoewel ze niet zelden tamelijk komisch zijn. Het middelste boek (Oud en eenzaam) is, zoals je kunt zien, een bibliotheekboek. Maar het is niet gepikt hoor, het was een “afgeschreven” boek en er is netjes ƒ 1,25 voor betaald. Het zal het eerste Reve-boek zijn dat ik las.

Het boek van Tommy Wieringa dat daar onder ligt is geleend en gaat weer terug; ik kwam er niet doorheen.

Tenslotte wil ik graag opmerken dat de moderne digitale technieken indrukwekkend en regelmatig inspirerend kunnen zijn maar dat in mijn optiek gedrukte boeken deze moderne media op verschillende vlakken overstijgen. Om te beginnen heb je er geen stroom voor nodig. Een boek kun je in één keer overzien, dik of dun, klein of groot, de verschillende papiersoorten, mooi of lelijk gedrukt, de wijze van binden, muf of vers ruikend; het maakt ieder boek uniek. Bij een website of e-book heb je absoluut geen overzicht van de omvang of de inhoud, is de verschijning uniform en is er geen enkele tactiele ervaring. Overigens is er weinig dat zo vergankelijk is als digitale informatie, dit in tegenstelling tot wat veel mensen voor waar aannemen. Nog steeds bestuderen wij boeken en geschriften van honderden tot duizenden jaren oud terwijl digitale bestanden van amper tien jaar geleden zelden nog te openen of te gebruiken zijn. Alleen al daarom koester ik boeken”.

JWdH

 

about bookshelves

more  bookshelves

Stern/Den Hartog & De Vries
Gerard Reve
j j j