bookshelves: #4

bs#04

Jeroen Diepenmaat over Bernlef; “Zijn boeken nemen een flink deel van de kast in, in verhouding tot andere schrijvers. De verstilde sfeer spreekt mij aan. Er zit een rust en een erg aandachtige manier van beschrijven in zijn werk. Ongemerkt groeit de afdeling Bernlef, bijna net zo ongemerkt als er in zijn verhalen schijnbaar weinig gebeurt maar de meeste dingen enorme impact blijken te hebben. Door je vraag viel me pas op hoeveel boeken ik van Bernlef ik eigenlijk bezit; op de plank eronder staan er nog een stuk of zes…”


about bookshelves

about Jeroen Diepenmaat

next week: bookshelves: #5 Coen Vernooij
j j j

bookshelves: #3

bs#03-

Marena Seeling: “Mijn lievelingsromans: het Bureau van Voskuil en de dagboeken van Frida Vogels. De twee schrijvers kenden elkaar en schrijven gedetailleerd over hun zielenroerselen en dagelijkse beslommeringen. Fascinerende literatuur door de details en de soms gekmakende saaiheid.”

more: bookshelves

info: Marena Seeling

next week: bookshelves: #4 Jeroen Diepenmaat
j j j