bs: #91 Roos Stamet-Geurs

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 91 Roos Stamet-Geurs

Roos Stamet-Geurs werkt onder de naam STAMET PROJECTS als tekstschrijver, redacteur, onderzoeker en projectleider.


bs#91-case
“Onze boekenkast is een gezinsboekenkast: een plek waar een Star Wars stormtrooper gebroederlijk naast verschillende edities van Jansons “History of Art” zwerft. Naast een uitgebreide collectie dvd’s, wordt de kast grotendeels ingenomen door boeken. Daarbij winnen de kunstboeken het overduidelijk van de literatuur. Zowel mijn man als ik studeerden kunstgeschiedenis en onze studieboeken bleken elkaar prachtig aan te vullen. Waar ik me richtte op oudheid en middeleeuwen, ging hij voor renaissance en maniërisme. Ik pakte de draad weer op bij de hedendaagse kunst, met hier en daar een verdwaald boek over de Gouden Eeuw, waardoor alleen de 18de en 19de eeuw nauwelijks vertegenwoordigd zijn. De boekenkast is wat de kunstboeken betreft dan ook chronologisch ingedeeld. De studiejaren liggen inmiddels ver achter ons en de kast barst behoorlijk uit zijn voegen. Ik blijf proppen en herschikken, maar het mag niet echt baten: bij elke nieuwe aanwinst vertrekt er een ander boek richting kringloopwinkel.”

bs#91-shelf“De plank die me het meest intrigeert, is de eerste kunstgeschiedenis-plank: de klassieke oudheid. Ik studeerde een jaar Griekse en Latijnse taal en cultuur, waarvoor ik Plato en Homerus in geannoteerde edities van de Oxford Press moest aanschaffen. Kostbare en dierbare uitgaves, die ik bizar genoeg nu niet eens meer in het Grieks kan lezen. Toch kijk ik vaak naar de verschoten ruggen in dit deel van de kast, alsof ik daarmee het verleden weer tot leven kan wekken. Voor mij ligt de oorsprong van alle kunst in de oudheid en is er sindsdien niets meer gemaakt van vergelijkbare intensiteit en kwaliteit. Volgens mijn man begint het allemaal pas in de renaissance – de eeuwige discussie in ons huishouden. In onze liefde voor Italië komen alle stromingen gelukkig samen, om over de plank met reisgidsen en de verzameling Italiaanse kookboeken nog maar te zwijgen.”

RS

about/over bookshelves

about/over Roos Stamet-Geurs

other/andere bookshelves

j j j