bs: #113 Elejan van der Velde

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 113 Elejan van der Velde

Elejan van der Velde (1987) is beeldend kunstenaar. Van 14 okt. t/m 20 nov. is zijn werk te zien op de Biennale Gelderland bij Vioolbouwer Hans Peeters in Arnhem.

bs#113-shelf

about/over bookshelves

about/over Elejan van der Velde

more/meer bookshelves


j j j