bookshelves: #95 Leon Riekwell

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 95 Leon Riekwell

Leon Riekwell (1949) is professioneel tentoonstellingsmaker, bemiddelaar en adviseur voor kunst of aan kunst en vormgeving gelieerde projecten.

 

bs#95-casebs#95-shelf

 

 

 

 

 

 

“een beeld (overzicht en detail) van een van mijn boekenkasten – voortdurend in gebruik dus een redelijk rommelige opslag.”

 

about/over bookshelves

about/over Leon Riekwell

more/meer bookshelves

 

 

 


 

books on this shelf / boeken op deze plank:

 

 

j j j