bookshelves: #53

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #53 Aristide von Bienefeldt

 

bs#53-foto-casebs#53-foto-shelf

 

 

 

 

 

 

 

“Boeken zijn van belang, je wordt er geduldig van, je vergaart mensenkennis, je wordt reis-en/of kooplustig, opgewonden (in alle denkbare betekenissen), maar voor ik me verlies in de frivole wending die het werk van Madame de Sévigné, Zelda Fitzgerald en Louise Colet aan mijn bestaan gegeven heeft, houd ik het even bij de boeken die mij en mijn bankrekening deden kirren van genot en wellust: mijn eigen boeken.

Ik bespaar u lijstjes, daar heb je websites voor (aristidevonb.wix.com/vonbienefeldt). Ik zal me beperken tot twaalf boeken waar ik iets mee te maken heb en die het afgelopen decennium zijn verschenen: vier romans, één bundel (51 eerder gepubliceerde kronieken), één auto-fictie werk (onder mijn eigen naam), vijf thema-bundels met evenzoveel bijdragen van mij en een bundel met een essay (‘Vuldrang’) over mijn eerste roman.”

AvB

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Aristide von Bienefeldt
j j j