bs: #105 Olphaert den Otter

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 105 Olphaert den Otter

Olphaert den Otter (Poortugaal, 1955) werd opgeleid aan de Willem de Kooning Academie (1976 – 1981). Werkt met eitempera, vaak in grote series. Eén daarvan, de Stal- en Kluismorfologieserie met 127 werken werd in 2008 getoond in Museum Boijmans Van Beuningen. Van tijd tot tijd maakt Den Otter wandtekeningen met pastel op lokatie (Malta Contemporary Art en de KetelFactory, Schiedam) en animatiefilms. Naast zijn praktijk als beeldend kunstenaar is hij countertenor in het Retorisch Kwartet en verzorgt hij veelvuldig lezingen over cultuur-filosofische thema’s.

bs#105-cabinet“Mijn boekenkast is een boekenkamer, met boeken langs drie wanden. De kamer is klein, het aantal boeken ook niet echt groot (rond de tweeduizend). Ik onderscheid een linker- en rechterhelft, min of meer analoog aan onze bovenkamer. In de linkerhelft – gerekend vanaf de entree – staan literatuur, grotendeels Duits – en filosofie – ook grotendeels Duits…De rechterhelft is gevuld met boeken over beeldende kunst en muziek. Ik ben begonnen met het kopen van boeken toen ik dertien jaar was. Ik viste uit de koopjesbak bij V&D drie boeken: Marcel Duchamp, Johannes Vermeer en Joseph Wright of Derby. In retrospectief lijkt de basis van mijn kunstenaarschap gelegd met die aankoop.

bs#105-shelfIngezoomd op de linkerhelft zie je een flink pak boeken uit de Renaissance. Linksboven een heel rijtje uitgaven van en over de Hypnerotomachia Poliphili, een fascinerend boek uit 1499 (https://nl.wikipedia.org/wiki/Hypnerotomachia_Poliphili). Meer naar rechts onder anderen het Liedboek van Petrarca en een flink aantal versies van Dante’s Divina Commedia. Ik verzamel geïllustreerde uitgaven. Het pronkstuk in deze collectie is de versie van John Flaxman, weliswaar in facsimile. Niet op de foto, maar wel in de collectie, is een originele versie van de gravures van de Odyssee door John Flaxman uit 1803.

De plank onder de Dante bevat filosofie. Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger en een flinke rij Sloterdijk. Spinoza is me het liefst, Sloterdijk dingt steeds naar die favoriete plek, maar haalt het steeds net niet.

Alsof ik het niet echt wil laten zien is onder deze filosofen net zichtbaar een reeks mystici. Heel wat islamitische broeders, maar ook Meister Eckhart, Ruusbroec, Hadewych en anderen. Ik lees ze vooral omdat ze vroege denkers zijn die de werkelijkheid willen doorgronden, niet uit verlangen naar religieuze vervoering. Ze benaderen wel vaak de hallucinatie en raken daarmee weer aan de toon van de Hypnerotomachia.”

OdO

about/over bookshelves

about/over Olphaert den Otter

more/meer bookshelves


j j j

bookshelves: #72

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #72 Servie Janssen

Servie Janssen, Kunstenaar, 65 jaar

bs#72-casebs#72-shelf

“Het totaal aan planklengte met boeken verspreid door het atelier is zo’n 16 m.; poëzie, literatuur, kunstboeken, filosofie, catalogi waarin ik -door de jaren- vermeld sta of waaraan ik heb meegewerkt, naast de publicaties gemaakt in eigen beheer, notities, verzamelingen, portefeuilles eigen werk. Op één plek staan boeken en publicaties over Marcel Duchamp. Al sinds jaren blijf ik hem trouw omdat hij mij dierbaar is; niet alleen om stroeve periodes door te komen, maar ook om de rijkdom van zijn uitvoerig beschreven oeuvre te kunnen blijven bestuderen.

Vrijwel overal biedt zijn werk openingen die -nog steeds- grenzen verleggen. Over allerlei zaken vind je bij hem snode opmerkingen in interviews, in zijn brieven en in Notes. Zijn kunstenaarschap laat je dingen begrijpen die nu nog hout snijden, die je helpen deze wereld te begrijpen, soms te doorzien. Hij werkt bovendien in alle denkbare oude en nieuwe media. Marcel Duchamp is voor mij een toonbeeld van een soevereine geest. De actuele praktijk van het zoeken naar aansluiting met kunstmarkten en doelgroepen is daarbij vergeleken een nogal infantiele bezigheid; musea en ook kunstenaars laten zich hierbij slechts dicteren door geld en gewin. Ik probeer met behulp van mijn bibliotheek steeds opnieuw mijn onafhankelijkheid te toetsen, die te schaven en gestalte te geven in nieuwe werken.

Mijn mooiste boekenaanschaf speelde zich af rond de Stevenkerk in Nijmegen: De man zonder eigenschappen van Robert Musil, de 4-delige ongeschonden hardcover editie uit 1991, (toen 150 gld.) voor 50 euro. Ik had nauwelijks geld op zak, reserveerde de boeken en ging ergens pinnen, na een uur of zo kwam ik pas terug, de verkoper verheugd over mijn terugkeer, gaf mij nog eens 10 euro korting extra.

Mijn meest favoriete boek is geschreven door Cesare Pavese, Het leven als ambacht. Ik heb het voor de foto bovenop de Duchampcollectie gelegd. Dit boek zal niet snel rouleren, ik bedoel daarmee die misdadig uitgegeven boeken van snel verbrandend krantenpapier, die gooi ik weg. Andere boeken die ik om wat voor reden dan ook graag uit mijn atelierruimte laat ontsnappen, schuif ik in de trein onder een Metro of NRC of ander drukwerk, met een onbekende bestemming. Iedereen die Pavese heeft gelezen, zal dit boek herlezen en weet waarom hij of zij dan bijna als vanzelfsprekend, hoort bij die onbekende, altijd aansprekende ‘Club van betwijfelden’.”

SJ

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Servie Janssen

 

j j j