bookshelves: #57

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #57 Viktor Frölke

 

bs#57-casebs#57-shelf

 

 

 

 

 

 

“De boeken in deze eettafel-boekenkast zitten achter schuifjes, en dat is maar goed ook, omdat het reis- en kookboeken betreft en andersoortige lectuur, waarmee men maar beter niet de hele dag wordt geconfronteerd. Onder de cognac, port en dessertwijn echter, staat een groepje boeken dat graag gezien wil worden. Het betreft hier enerzijds deel 2, 3 en 4 uit de Pléiade editie van A la recherche du temps perdu (uit deel 1, dat bij mijn bed ligt, probeer ik, met wisselend succes, te lezen, met de voortreffelijke Nederlandse hervertaling van Thérèse Cornips bij de hand), anderzijds enkele zelf-uitgegeven sprookjes voor mijn lieftallige wettige.”

VF

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Viktor Frölke

 

j j j

bookshelves: #26

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of the plank laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #26 Marten Hendriks

 

bs#26-casebs#26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Marten Hendriks

 

j j j