bookshelves: #19

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #19 Martijn Duineveld

 

bs#19-casebs#19“Vroeger toen er nog geen e-readers (de beste uitvinding sinds de knoflookpers) bestonden puilde mijn boekenkasten uit. Nu resten er slechts nog boeken die: of ongelezen zijn, of waaraan ik een waardevolle herinnering heb, of waarvan ik denk dat ik ze nog nodig zal hebben in de toekomst. Het wordt tijd de boeken weer eens op volgorde te zetten. Maar welke orde zal dan leidend moeten zijn?”
MD

 

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

 

Martijn Duineveld

next friday/aankomende vrijdag bookshelves: #20 Frank Halmans
j j j