bookshelves: #39

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #39 Ruud van der Meer

 

bs#39-casebs#39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“In een van de boekenkasten staat de doorsnee literatuur van Tjechov t/m Blaman, Reve, ’t Hart etc. In de muziekkast staat mijn vakliteratuur.”

RvdM

 

 

about/over  bookshelves

more/meer  bookshelves

 

j j j