bookshelves: #43

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #43 Nikolaas Demoen

 

bs#43-casebs#43“Welnu, ik koos voor ” le petit monde de Pablo Picasso” omwille van de ironie van de titel.
Het boek is een wereld op zich en bij Picasso is die wereld zeer groot.
Maar de titel slaat ook op de inhoud. Het boek bevat meer dan honderd prachtige zwart-witfoto’s van de leefomgeving ( één villa) van Picasso.
En de meester die er met zijn vrouw en kinderen in figureert.
Misschien komen er ook wat bookshelves in voor maar zijn boeken liggen vooral in stapels op de grond.
Het is me een artistiek rommeltje bij Picasso…”
ND

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Nikolaas Demoen
j j j