bookshelves: #36

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #36 Olaf Mooij

 

bs#36-casebs#36-shelf1“Mijn boekenkast (onze olaf en ellen) staat in een speciaal daarvoor gemaakte kamer de Bibliotheek.
Het is een soort extra brede gang die naar ons dakterras leidt. Zo zie ik de boeken heel vaak staan. In de bibliotheek staat een speciale tafel om boeken te bekijken.
Ik koop boeken als herinnering aan tentoonstellingen en Ellen leest veel romans en dat zorgt voor een mooi afwisselend beeld in de boekenkast. Hier en daar staat er een kunstwerkje.
bs#36Mijn favoriete plank is natuurlijk de plank met boeken waar ikzelf in sta. Een ander favoriet boek is zo ongeveer mijn eerste boek, een boek over de ruimtevaart. Het is een boek waarin de vorige eigenaar zelf de plaatjes heeft moeten plakken.
Dit boek is op de lagere school in mijn bezit gekomen maar waar het vandaan is gekomen weet ik echt niet meer.”
OM

 

 

about/over  bookshelves

more/meer bookshelves

Olaf Mooij
j j j