bookshelves: #42

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #42 Igor Wladimiroff

 

bs#42-casebs#42

 

 

 

 

“De boeken waar ik het meeste plezier aan beleef – naast Nederlandse literatuur – gaan over de betrekkingen op allerlei gebied tussen Nederland en Rusland van de 16e eeuw tot heden. Ze staan op de meest toegankelijke planken van mijn boekenkast en ik  kan het verzamelen ervan niet laten.”

IW

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

 

j j j