bookshelves: #66

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #66 Jerome Symons

 

bs#66-casebs#66-shelf“Beeldhouwer Jerome Symons leidt een zwervend bestaan. Zijn boeken staan opgeslagen maar Lao Tse’s ‘Vom Sinn und Leben’ neemt hij altijd mee.”

 

 

 

 

 

 

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Jerome Symons
j j j