bs: #105 Olphaert den Otter

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 105 Olphaert den Otter

Olphaert den Otter (Poortugaal, 1955) werd opgeleid aan de Willem de Kooning Academie (1976 – 1981). Werkt met eitempera, vaak in grote series. Eén daarvan, de Stal- en Kluismorfologieserie met 127 werken werd in 2008 getoond in Museum Boijmans Van Beuningen. Van tijd tot tijd maakt Den Otter wandtekeningen met pastel op lokatie (Malta Contemporary Art en de KetelFactory, Schiedam) en animatiefilms. Naast zijn praktijk als beeldend kunstenaar is hij countertenor in het Retorisch Kwartet en verzorgt hij veelvuldig lezingen over cultuur-filosofische thema’s.

bs#105-cabinet“Mijn boekenkast is een boekenkamer, met boeken langs drie wanden. De kamer is klein, het aantal boeken ook niet echt groot (rond de tweeduizend). Ik onderscheid een linker- en rechterhelft, min of meer analoog aan onze bovenkamer. In de linkerhelft – gerekend vanaf de entree – staan literatuur, grotendeels Duits – en filosofie – ook grotendeels Duits…De rechterhelft is gevuld met boeken over beeldende kunst en muziek. Ik ben begonnen met het kopen van boeken toen ik dertien jaar was. Ik viste uit de koopjesbak bij V&D drie boeken: Marcel Duchamp, Johannes Vermeer en Joseph Wright of Derby. In retrospectief lijkt de basis van mijn kunstenaarschap gelegd met die aankoop.

bs#105-shelfIngezoomd op de linkerhelft zie je een flink pak boeken uit de Renaissance. Linksboven een heel rijtje uitgaven van en over de Hypnerotomachia Poliphili, een fascinerend boek uit 1499 (https://nl.wikipedia.org/wiki/Hypnerotomachia_Poliphili). Meer naar rechts onder anderen het Liedboek van Petrarca en een flink aantal versies van Dante’s Divina Commedia. Ik verzamel geïllustreerde uitgaven. Het pronkstuk in deze collectie is de versie van John Flaxman, weliswaar in facsimile. Niet op de foto, maar wel in de collectie, is een originele versie van de gravures van de Odyssee door John Flaxman uit 1803.

De plank onder de Dante bevat filosofie. Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger en een flinke rij Sloterdijk. Spinoza is me het liefst, Sloterdijk dingt steeds naar die favoriete plek, maar haalt het steeds net niet.

Alsof ik het niet echt wil laten zien is onder deze filosofen net zichtbaar een reeks mystici. Heel wat islamitische broeders, maar ook Meister Eckhart, Ruusbroec, Hadewych en anderen. Ik lees ze vooral omdat ze vroege denkers zijn die de werkelijkheid willen doorgronden, niet uit verlangen naar religieuze vervoering. Ze benaderen wel vaak de hallucinatie en raken daarmee weer aan de toon van de Hypnerotomachia.”

OdO

about/over bookshelves

about/over Olphaert den Otter

more/meer bookshelves


j j j