bookshelves: #50

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #50 my own bookshelf, part 2: Georges Perec

 

bs#50

 

 

 

 

 

” Today the 50th bookshelves,  i share the part of my bookshelf which belongs to Georges Perec books. How can i illustrate my preference for this author better than with his own explanation of arranging books!!! Vandaag, de 50ste bookshelves, deel ik graag het stukje boekenplank dat toebehoord aan Georges Perec. Hoe kan ik mijn voorliefde voor deze schrijver beter illustreren dan met een stuk tekst van de schrijver zelf over het ordenen van boeken!!!”

Brief Notes on the Art and Manner of Arranging One’s Books

source: Georges Perec, “Brief Notes on the Art and Manner of Arranging One’s Books,” Species of Spaces and Other Pieces, Penguin, London 1999, p. 148–155.

MK

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

 


 

books/boeken Georges Perec:

 

 

j j j