bookshelves: #22

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of the plank laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #22 Frans Smit

 

bs#22-casebs#22

“Begin jaren ’80 kocht ik de dubbel lp van Stevie Wonder: “(Journey Through) The Secret Life of Plants”. Deze prachtige muziek was gemaakt voor de gelijknamige film en deze film was op zijn beurt weer gebaseerd op het boek van Peter Thompkins en Christopher Bird. Verschenen in 1973/1974. Het boek beschrijft zéér veel (wetenschappelijke) experimenten die gedaan zijn met voornamelijk planten. De resultaten waren in de meeste gevallen verbluffend, opzienbarend, nauwelijks te geloven of zelfs te bevatten.

Na publicatie van een wetenschappelijk experiment van Cleve Backster (in National Wildlife 1969), begonnen veel mensen tegen hun planten te praten. De Dracena Massangeane werd een zéér populaire plant. De experimenten werden gedaan met zéér gevoelige apparatuur. Voor het gemak vergelijkbaar met een soort leugendetectors. O.a. de poly­, cardio­, encefalo­ en cresco­graaf, de galvanometer en psychanalysator.

In 1970 deed een Russische professor, Ivan Isidorovitch Gunar, een soortgelijkeontdekking als Sir Jagadis Chandra Bose al deed in begin 1900: “Met mijn eigen ogen zag ik hoe een gerstplant het letterlijk uitschreeuwde, toen haar  wortels in heet water gedompeld werden. Goed, het is waar dat de ‘stem’ van die plant slechts geregistreerd werd door een speciaal en uiterst gevoelig elektronisch instrument, dat het bestaan van een ‘bodemloos tranendal’ onthulde op een brede strook papier. Alswaanzinnig geworden beschreef de schrijfstift op die witte baan in grillige lijnen de doodstrijd van de gerstplant, hoewel je, als je naar het kleine plantje zelf keek, nooit vermoed zou hebben wat het doormaakte. Terwijl de blaadjes, nog even groen als tevoren, recht omhoog staken, was het ‘organisme’ van de plant echter reeds stervende. Door een of andere vorm van ‘hersen’cellen in het inwendige ervan werd ons kenbaargemaakt wat er gaande was.”

FS

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

 

Frans Smit
j j j