bookshelves: #16

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #16 Anne Berk

bs#16

“Bijgaand twee foto’s van een stukje van mijn boekenkast. Het ene plankje bevat monografiëen van internationale kunstenaars die ‘mensbeelden’ maken, van Jan Fabre, Heri Dono, Lee Bul tot Yue Minjun. Zij kozen voor de mensfiguur om hun vragen over het mens-zijn vorm te geven, maar hoe kijken ze tegen het leven aan? Dat onderzoek ik in mijn boek en de tentoonstelling In Search of Meaning. Mensbeelden in globaal perspectief en ik ben heel erg blij dat het in januari eindelijk verschijnt.

bs#16-shelfDe andere boeken zijn meer filosofisch van aard, waaronder de teksten van Plato (heel mooi, Symposion, over de liefde). Merleau-Ponty, over het belichaamde denken. Ovidius, De Metamorfosen met de mooiste tekst over de transformatie van het leven, de achterliggendegedachte achter al die gedaanteverwisselingen.

‘Niets houdt zijn aanschijn. De vernieuwster aller dingen,

Moeder Natuur, laat elke vorm ontstaan uit andere vormen.

Geen enkel ding in dit heelal, geloof me, gaat teloor, maar alles wisselt en vernieuwt.’ (p. 15)

En dan Dood en Opstanding van Enrico de Pascale, met een overzicht van historische kunstwerken over dit onderwerp

De dood is de horizon van het leven, en dat dat onderwerp me boeide wist je al, toen je deelnam aan de expositie Jenseits. Beyond the Body in Weltkunstzimmer in Düsseldorf “. AB

 

about/over bookshelves

more/meer  bookshelves

Anne Berk
exhibition/tentoonstelling In search of Meaning-Mensbeelden in globaal perspectief vanaf 17 januari bij museum de fundatie in Zwolle
j j j