bookshelves: #74

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #74 Bas Jongenelen

Bas Jongenelen is literatuurhistoricus

 

bs#74-case1bs#74-case2“Ik schrijf een proefschrift over humor in 1561, vandaar dat mijn boekenplanken voor een groot deel gevuld zijn met literatuur uit en over de Middeleeuwen en de Vroegmoderne tijd. Bij elkaar zijn dat ongeveer 18 meters aan tekstedities en studies. Thuis kon ik dat niet meer kwijt, ik huur daarom een kantoor in de Tilburgse Spoorzone. Dit is een rauwe en industriële omgeving, de metalen IKEA-stellingkasten passen daar goed in.

bs#74-shelfBinnen mijn ‘Middeleeuwse’ collectie heb ik een aparte verzameling facsimile-edities. Ik ben niet rijk genoeg om echte Middeleeuwse boeken te kopen, fotografische herdrukken kan ik mij wel permitteren. Bij die facsimile-edities heb ik een sterke voorkeur voor zestiende-eeuws drukwerk, die vind ik leuker dan reproducties van Middeleeuwse manuscripten. Een gedrukt boek is er om gedrukt te zijn, een handgeschreven boek is per definitie geen drukwerk.”

BJ

 

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Bas Jongenelen
j j j