bookshelves: #29

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #29 Jasper van der Graaf

 

bs#29-casebs#29

 

 

 

 

“Mijn boekenkast is globaal verdeeld in drie etages. De bovenste laag bestaat vooral uit kunst- & vormgeving, de middelste voor literatuur & studie, de onderste uit kinderboeken. De bovenste etage is grotendeels mijn verzameling.

Voor mij is verzamelen ook ontzamelen. Verzamelen is een proces van vinden, toevoegen, maar ook van heroverwegen en weghalen. Eens in de zoveel tijd ga ik mijn boeken door, als een soort collectiebeheerder, waarbij ik met veel genoegen én ongenoegen herontdek wat ik allemaal in bezit heb. Dit leidt tot een opnieuwe waardering of een stevig katergevoel. Het ene biedt perspectief, het andere wordt vrijwel onmiddelijk bestreden met verwerpen en wegwerpen. Opruimen, werken binnen schaarste, naar nieuw perspectief dat de verzameling biedt. “
JvdG

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Jasper van der Graaf

Leave a Comment