bs: #131 Wim Korvinus

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 131 Wim Korvinus

Wim Korvinus (1948) is beeldend kunstenaar

De eerste boekenkast die ik zag stond in de studeerkamer van mijn vader. Vaal rood-bruin, donker blauw en vele tinten grijs zo herinner ik me de vulling. Een muur van boeken rees op van vloer tot plafond en vulde de hele wand.

Mijn boekenkast is vrij chaotisch met wat zones van boeken die wat met elkaar hebben. Een plukje over natuur, wat over geschiedenis, beeldende kunst, vooral bouwkunst, Arnhem, Sonsbeek, Indonesië en literatuur er tussen door. De ruggen van de meeste boeken hebben gelukkig een leesbare titel. Het geheim zit meer in de boeken die dwars boven liggen en de dunne exemplaren. Soms zijn dat afgeschreven boeken uit de ArtEZ mediatheek of persoonlijke documenten. Een mapje tekeningen van Wladyslaw Streminski uit de periode 1939-1945 (afgeschreven). De film over de laatste jaren van zijn leven komt wellicht in het najaar bij Focus Arnhem. Saïdjah en Adinda, uitgegeven in het Multatuli herdenkingsjaar 1937 (Wereldbibliotheek). Het Blinde Zienerschap van Wijnand Steemers, gekregen van Paul Roncken. Schijnwerpers en Blikvangers en “Eternal Eureka” uitgegeven door Patty Struik. Het zilveren boek van Mirjam Kuitenbrouwer. De Stad als museum: uitgave bij symposium Kunst in Opdracht 1987 in Tilburg. De beste plek ter wereld, geschreven door Roanne van Voorst.

De meeste boeken zijn verdwenen, eeuwig uitgeleend of verloren tijdens verhuizingen. Dolende titels waarvan een vermoeden van bezit vele verloren uren vergt. Austerlitz geschreven door W.G. Sebald komt daar qua inhoud het dichtste bij.”

WK

about/over: bookshelves

about/over: Wim Korvinus

more/meer: bookshelves