bookshelves: #88 Paul Beers

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #88 Paul Beers

Paul Beers(1935) is literair vertaler.

“ik stuur u het vier-minuten-filmpje dat mijn dochter over ‘mijn’ drie belangrijkste auteurs heeft gemaakt: The Thirtieth Year. Dat opent met mijn boekenkasten en zoomt vervolgens in op de boeken van Witold Gombrowicz (zojuist bij IJzer herdrukt), Ingeborg Bachmann en Robert Menasse.

PB

about/over bookshelves

about/over Paul Beers

more/meer bookshelves

j j j

bookshelves: #86 Tim Pardijs

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #86 Tim Pardijs

Tim Pardijs is vinexdichter en voormalig stadsdichter van Zutphen (’13-’14). Er verschenen twee bundels van zijn hand: Dromen die aarde openbreken (2015) en Alsof de stad van mij is (2014). Sinds 2008 publiceert hij gedichten in Trouw, Meander, De Gids (online), De Optimist, De Contrabas, Hard//hoofd, cv Koers en Poëziepuntgl.

bs#86-casebs#86-shelf“Ik heb drie boekenkasten. Een kleine beneden in de woonkamer, de hoek op mijn werkkamer (foto) en een kleine pilaar naast mijn bureau. In de woonkamer staan de boeken waar ik trots op ben en graag over praat: mooie uitgaven, onbekende pareltjes, indrukwekkende verhalen. De grote kast op mijn werkkamer bevat de rest van mijn boeken. In die kast probeer ik zoveel mogelijk boeken te plaatsen die ik ook daadwerkelijk gelezen heb. Alsof het een overzicht is van alle verhalen die in mijn hoofd leven. In de smalle kast naast mijn bureau staan mijn favoriete poëziebundels en boeken die ik regelmatig opensla tijdens het schrijven. Een vierde plek waar ik mijn boeken opsla, is het tafeltje naast de grote kast op mijn werkkamer (foto). Hier liggen de boeken die ik nog lezen wil. Dit is het meest spannende deel van mijn boekenopslag, maar tegelijkertijd het meest frustrerende. Hier liggen werelden aan woorden op me te wachten én word ik geconfronteerd met de idee dat er altijd meer te lezen is dan in een mensenleven mogelijk is te lezen. Gelukkig maar. Stel je voor dat je op een dag uitgelezen zou zijn. Hoewel je dan altijd weer opnieuw kan beginnen.”

TP

 

about/over bookshelves

about/over Tim Pardijs

more/meer bookshelves

 


written by/geschreven door Tim Pardijs:

titel1.3

 

j j j

bs#85 Liesbeth Doornbosch

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #85 Liesbeth Doornbosch

Liesbeth Doornbosch is beeldend kunstenaar. Ze werkt sinds 1994 aan de verbeelding van plaats en omgeving. Haar werk gaat over architectuur, interieur, gebouwde omgeving en landschap. In haar werk analyseert zij hoe we onze omgeving vormgeven en inrichten vanuit onze eigen, werkelijke wereld en onze persoonlijke ervaringen.

bs#85-casebs#85-shelf

about/over bookshelves

about/over Liesbeth Doornbosch

more/meer bookshelves

j j j

bookshelves: #84 Curdin Tones

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #84 Curdin  Tones

Curdin Tones is beeldend kunstenaar

bs#84-casebs#84-shelf

about/over bookshelves

about/over Curdin Tones

more/meer bookshelves

j j j

bookshelves: #81

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #81 Mirjam Kuitenbrouwer

Mirjam Kuitenbrouwer (1967) is beeldend kunstenaar.

bs#81-case-1bs#81-shelf1“In het tweede jaar van de academie kregen we literatuur van H.C. ten Berge. Hans. Bij de introductieles informeerde hij niet naar onze favoriete boeken maar vroeg ons of we zelf schreven. Ik kan me herinneren dat ik knalrood werd, maar niets heb gezegd. Hij probeerde z’n vraag nog iets te verzachten, dat je als het zo was je daar niet voor hoefde te schamen, dat het een valse schaamte was, meer een soort verlegenheid. Ik voelde me betrapt. Ik schreef heel veel. Alles wat ik las of schreef raakte verbonden met wat ik maakte. Maar waar ik in schreef, mijn dagboeken, dat was volstrekt geheim. Na de les raadde hij me aan de dagboeken van Ingeborg Bachmann te lezen. Tenminste, dat is wat ik me herinner. De dagboeken van Ingeborg Bachmann zijn tot op vandaag niet uitgegeven. Na haar tragische dood in 1973 is haar literaire nalatenschap in 1979 overgedragen aan de Österreichische Nationalbibliothek. De eerste vijftig jaar mag er niets uit worden gepubliceerd. Die restrictie is al regelmatig geschonden. Ik heb destijds eindeloos naar die dagboeken gezocht, in de bibliotheek en bij De Slegte. Zo ben ik alles van en over haar gaan lezen en verzamelen wat ik wel kon vinden, ook veel in de oorspronkelijke Duitstalige uitgaven.

Wat er tegenwoordig aan ‘Bachmann-Forschung’ verschijnt is verstikkend veel. Het mooiste wat er aan secundaire literatuur over haar is verschenen vind ik ‘Wir müssen wahre Sätze finden – Gespräche und Interviews’ (Piper, 1983). Het staat dubbel in mijn kast. In 2007 heb ik het boek uit de bieb volledig gefotokopieerd en ingebonden. In 2012 kwam ik het bij toeval antiquarisch tegen. Dat zelfgereproduceerde boek kan ik niet wegdoen. Het staat vol aanstrepingen die ik zou kunnen overbrengen naar de echte uitgave, maar dat zou een vervalsing zijn van al die gemarkeerde momenten waarin het lezen en het besef van het belang van de tekst samenvielen.

Wat me aan Ingeborg Bachmann intrigeert is de combinatie van het schuchtere en het krachtige, de vertwijfeling en het absolute in haar persoonlijkheid. Op archieffoto’s zie je haar breed lachend, vrolijk rokend, geanimeerd, elegant, – zo in contrast met haar niet publieke leven. Net als de personages in haar proza leefde ze constant onder druk van een crisissituatie, getraumatiseerd, steeds op de rand van een desintegreren. Maar uit die ontreddering was ze wel in staat haar boeken te destilleren. Van haar levenswerk, de onvoltooide romancyclus Todesarten’ (Doodsoorzaken), is bij haar leven alleen Malina verschenen, in 1971. Het is een roman die lijkt op een autobiografie maar het niet is. ‘Wenn man so will ist es ein geistiger Prozess’, zei ze er zelf over. Het gaat over het conflict tussen verstand en gevoel, productiviteit en zelfverwoesting; de wens naar het absolute leidt meestal tot ondergang.

Het was het eerste boek in tien jaar na haar prozadebuut met de verhalenbundel ‘Het dertigste jaar’ uit 1961. Die eindigt met een tirannieke aanklacht tegen alle mannen die Hans heten, en alle mannen in de wereld heten Hans. Hans ten Berge heb ik nooit meer gesproken, maar ik wil hem hier bedanken voor zijn gouden tip en aanmoediging waarmee hij mijn grote sympathie en interesse voor Ingeborg Bachmann heeft opgewekt.”

MK

about/over bookshelves

about/over Mirjam Kuitenbrouwer

more/meer bookshelves

j j j

bookshelves: #78

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #78 Jan de Jong

Jan de Jong (Oudenbosch 1954) studeerde Nederlands en Literatuursociologie in Tilburg en Nijmegen. Hij doceert Nederlandse letterkunde aan de lerarenopleiding in Tilburg en hij is redacteur Letteren van CuBra.nl. Daarnaast schrijft hij een wekelijkse column in BN De Stem en een maandelijkse poëzierubriek in Levende Talen Magazine. Bestuur van het Hoogwaardig Genootschap Meesters van Meesters Sinds 1729

bs#78-casebs#78-shelf“Ik schrijf columns en recensies. Die columns gaan over het leven van alledag, die recensies vooral over poëzie. En daar moet je natuurlijk ook weleens iets voor lezen. In de loop der jaren is de voorraad daarom wel wat opgelopen. Bij de laatste telling kwam ik op zo’n 4000 boeken, sommige ongelezen, vele half gelezen. Een bijzondere plaats neemt de kast met poëzie in. Het lijkt paradoxaal maar gedichten benaderen het leven soms beter dan de naakte werkelijkheid. Mijn verzameling oude en nieuwe dichters, van Veldeke tot Kira Wuck, neemt daarom een prominente plaats in, zowel in mijn leven als in mijn boekenkast. De ‘Olifant op blok’ rechts op de foto dient uitsluitend ter verhulling van een nog te vullen gat. Daar moet geen diepere betekenis aan gehecht worden.”

JdJ

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Jan de Jong
j j j

bookshelves: #77

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #77 Martijn den Ouden

Martijn den Ouden (Nieuw-Lekkerland, 1983) is een Nederlandse dichter en beeldend kunstenaar. Hij werd geboren als predikantszoon in Nieuw-Lekkerland. In 2009 studeerde Den Ouden af aan de Gerrit Rietveld Academie, waar hij de studierichting Beeld en Taal volgde. In 2010 verscheen zijn debuut Melktanden bij uitgeverij Em. Querido, volgens de Stichting Poëzieclub “Het boeiendste debuut van het jaar”. In 2013 volgde zijn tweede bundel De beloofde dinsdag. In hetzelfde jaar verscheen ook beeldend werk van Den Ouden in HP//de Tijd. Er wordt aan een nieuw boek gewerkt (2016).

 

bs#77-casebs#77-shelf“twee foto’s van mijn boekenkast die tegelijkertijd ook mijn bureau is. Het is een handgemaakte kast door kunstenaar en meubelmaker Just van der Loos die behalve zeer speelse en (inter)actieve objecten waanzinnig strakke en imposante meubels maakt. Achter de deuren aan de linkerkant van de kast verschuilen velerlei bladen die ik gebruik voor mijn collage’s . De rest van de kast is volgestouwd met romans. In de voorkamer van het huis is nog een boekenkast waar alle poëziebundels, filosofie, psychologie, toneelstukken en de erotische bibliotheek is ondergebracht. Terug naar de boekenkast in de werkkamer. Het meest boeiendste gedeelte in de kast is de collage die ingelijst en wel als een pagina uit een boek is tentoongesteld. Beelden uit boeken en bladen heb ik erin gerangschikt en samen vormen ze een nieuw, tamelijk autonoom beeld. Het aardige eraan vind ik dus dat zo ’n collage uit een boek of blad is gestapt en nu haar ruimte opeist op de boekenplank.”

MdO

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Martijn den Ouden
j j j