bookshelves: #84 Curdin Tones

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #84 Curdin  Tones

Curdin Tones is beeldend kunstenaar

bs#84-casebs#84-shelf

about/over bookshelves

about/over Curdin Tones

more/meer bookshelves