bs: #126 Arno Bohlmeijer

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 126 Arno Bohlmeijer

Arno Bohlmeijer (1956) is schrijver.

Over de auteur:  in Rotzooi in mijn hoofd
“Zijn boeken zijn poëtisch en heftig tegelijk, over vriendschap, wilskracht, openheid, angst en moed, kwetsbaarheid.
Ze ontstaan altijd uit de werkelijkheid, maar soms komt er iets bij wat je graag zóú doen.
De hoofdpersonen maken vaak een grote ontdekkingsreis: wie ben je, wat wil je, waar word je gelukkig van?
Het schrijven is ‘voeding’ voor hem. Het is zijn werk maar ook een diep soort delen van alles wat mooi of moeilijk is”.

“Deze ‘boekenplank’ staat vanaf de studententijd op mijn bureau: Shakespeare met een illustratie en een popje gemaakt door mijn overleden vrouw, Marjan. Ze maakte het als cadeau voor iemand, maar ze mocht het van mij niet geven, want het heeft haar liefde en wijsheid, en staat nu bijna 25 jaar naast Shakespeare, die schreef over Phebe en Rosalinde, de namen van onze dochter en kleindochter. Zie ook www.arnobohlmeijer.com

Twee boeken van die Phebe (nu Rasch, toen Bohlmeijer) met de vraag: hoeveel uitwerking heeft een omslag? (door de uitgeverij ontworpen) Het Land van Morion lijkt wel een dichtbundel, zegt menigeen, maar het is een kleine roman met groots avontuur. Doet het meisje op de roman Prim denken aan een moslimvrouw (dat zou niet erg zijn maar onjuist) of begrijpt iedereen dat het een veelzeggend psychologisch beeld is? Meer op www.phebe-rasch.nl

AB

about/over bookshelves

about/over Arno Bohlmeijer

more/meer bookshelves

j j j

bs: #122 Liesbeth Gerlofsma

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 122 Liesbeth Gerlofsma

Liesbeth Gerlofsma (1983) schrijft korte verhalen en gedichten. Ook maakt zij stiftgedichten.
In 2015 werd haar verhaal Een vrouw met een edel voorhoofd genomineerd voor de schrijfwedstrijd van NRC en Editio.
Na de Mavo en de Detailhandelsschool volgde ze de Lerarenopleiding Nederlands in Zwolle en Amsterdam. Liesbeth is behalve schrijver ook zelfstandig ondernemer in de kinderopvang. Ze woont en werkt in Deventer en is lid van het Deventer dichterscollectief De Korte Metten.

De kast en zijn inhoud
“De boekenkast in de woonkamer is gevuld met boeken en speelgoed. Het speelgoed is zowel bestemd voor mijn eigen zoon als voor kinderen die ik opvang als gastouder.
Het onderste deel van de kast is wat dieper en heeft een blad op speelhoogte, met kleine en grote bakken eronder waar speelgoed en verkleedkleren in opgeborgen liggen. Dat deel wordt vaak door kleintjes gebruikt om staand te spelen. Als dat gebeurt ben ik blij, want dan gebeurt er precies wat ik hoopte uit te lokken toen we de kast bedachten.
De hogere vakken zijn gevuld met niet-kinderboeken. De verzameling is een allegaartje, ze bevat vooral informatieve boeken (psychologie, evolutietheorie, een beetje filosofie), literaire en minder literaire romans. Ook hebben een handvol religieuze boeken in de kast staan, een erfenis van de orhtodox-protestantse roots die mijn man en ik delen.
Op zolder staat verder nog poëzie, literatuur, studieboeken die boeiend genoeg waren om te bewaren, een kleine handvol kunstboeken en de boeken uit mijn kindertijd.

De waarde van boeken
Al een tijd werk ik aan het uitdunnen van mijn boekenverzameling, omdat die vrij veel boeken bevat waar niemand in huis persoonlijke waarde aan hecht. Die boeken ervaar ik als onnodige ballast. Daarom verwijder ik elke week een of twee van die boeken. Als er een doos mee is gevuld, dan breng ik die naar een goed doel.  
Soms ontdek ik tijdens het uitdunnen van de collectie, dat boekenbezit gepaard kan gaan met schuld of schaamte. Dan gaat er bijvoorbeeld een boek door mijn handen dat ik ooit aanschafte omdat ik er indruk mee wilde maken op iemand, en vervolgens schaam ik me er dan voor dat dat de motivatie was voor de aanschaf van het boek. Of ik voel me schuldig tegenover de schenker van een boek omdat ik het boek niet heb uitgelezen. Met het uitdunnen van mijn boekenverzameling, probeer ik ook die oordelen los te laten.
Het is prettig om de boekenkastvulling zoveel mogelijk terug te brengen tot waar ik echt waarde aan hecht, en daarnaast ruimte vrij te maken voor nieuwe dingen. Zowel in de kast als in mijn hoofd.

Afhaakboeken
Het gebeurt regelmatig dat ik begin aan een boek, maar dan al vrij snel afhaak.
Bij romans haak ik weleens af omdat ik het gevoel krijg dat de schrijver het heeft geschreven met de bedoeling een bepaald mens- of wereldbeeld te bevestigen. Als ik vermoed dat elke plotwending en elke handeling slechts plaatsvindt omdat een idee van de schrijver bevestigd moest worden, dan erger ik me al snel aan de personages. Die doen en laten namelijk alleen maar dingen die het wereldbeeld van de schrijver in stand houden, ze mogen dat wereldbeeld niet onderzoeken en in twijfel trekken, waardoor ze in mijn hoofd maar niet tot leven komen. Dan denk ik al snel: laat maar. Om die reden haakte ik onlangs af bij Lucifer van Connie Palmen en ook bij De Joodse Messias van Arnon Grunberg.      
Bij Arthur Japins’ De zwarte met het witte hart haakte ik ooit af omdat het boek iets in mij triggerde wat op dat moment te heftig was. Ik schoot in een soort vluchtreactie en stopte abrubt met het lezen van dat boek. Waardoor ik werd getriggerd, weet ik niet meer. Dit boek wil ik nog eens gaan lezen, het zou goed kunnen dat ik er nu geen last meer van heb.

Favorieten
Favorieten zijn boeken waar ik plezier aan heb beleefd en blij van word. Een greep uit de favorieten van mijn jeugd: Het Groot Sprookjesboek, Woutertje Pieterse van Multatuli (de zoon van Donald en Melania Trump doet me aan het personage Woutertje denken, ik hoop voor de jonge Trump dat deze vergelijking niet opgaat want dat zou erg tragisch zijn), de stripboeken van Casper en Hobbes, Joop ter Heul van Cissy van Marxveldt, Het achterhuis van Anne Frank (die ook Joop ter Heul las). En niet te vergeten: het smeuïge en meeslepende bijbelboek Esther, dat ik als kind vaak gelezen heb tijdens saaie kerkdiensten.
Recentere favorieten zijn vooral de boeken van J.M.Coetzee en Annie Proulx, maar ook Dubbelspel van Frank Martinus Arion, Gogols’ Dode zielen, het boek Tintelingen | Het lezen en schrijven van literaire fictie van James Wood, en nog veel meer. Een favoriet die ontbreekt in mijn kast is De oude man en meneer Smith van Peter Ustinov, een humoristisch verhaal waarin God en Satan samen de aarde bezoeken.
Een buitenbeentje onder de favorieten, is het praktische werkboek Aan de slag met de huishoudcoach | De nieuwe stijl opruimen, administreren, agenderen en poetsen van Els Jacobs. Er is hoop voor chaotische mensen: er bestaat zoiets als ‘georganiseerde chaos’ en met dit boek kan men leren hoe dat in de praktijk werkt.

Boeken als geheugensteun
Sommige boeken zijn voor mij een geheugensteun, die me herinneren aan wat ik belangrijk vind in het leven. Zulke geheugensteunen vormen als het ware een subgenre onder de favorieten.
Een van die geheugensteunen wordt gevormd door de boeken van psychologe Ingeborg Bosch, waarvan de belangrijkste Illusies is. Ze herinneren me eraan hoezeer mijn eigen perceptie van mezelf en mijn omgeving vertroebeld kan zijn door oude psychologische afweermechanismen. Als ik mezelf voel afglijden in faalangst, overdreven perfectionisme, verliefdheid of depressieve buien, dan herinneren de boeken van Bosch me eraan dat die gemoedstoestanden illusies zijn waar ik zelf uit kan stappen (tot op zekere hoogte).
Een andere geheugensteun bestaat uit het ‘boekenduo’ Marathonloper van Abdelkader Benali en Looptijd van Dirk van Weelden. Over deze twee boeken volgde ik ooit een paar colleges, die werden gegeven door Abdelkader Benali, destijds schrijver-op-locatie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In een kleine groep lazen we beide boeken, bespraken ze met Benali en ook gingen we op bezoek bij Dirk van Weelden om hem te bevragen over Looptijd. Het was heerlijk en verschrikkelijk tegelijk om geconfronteerd te worden met twee schrijvers die zo nadrukkelijk ooit de keuze hadden gemaakt om het schrijven en creëren voorrang te geven in hun levens. Die ontmoetingen schudden mij door elkaar, ze confronteerden me met de vraag waar ik in godsnaam mee bezig was. Ik was toen vastberaden om de ‘status der goedbetaalde hoogopgeleiden’ te bereiken (waarmee ik de eerste vrouw zou zijn binnen de familie), en mijn eigen behoefte aan schrijven en creëren ondergeschikt te maken aan het bereiken van die status. Ondertussen werd ik daar doodongelukkig van. Het duurde lang voordat ik durfde te erkennen dat ik mezelf voor de gek aan het houden was, bezig was met andere dingen dan waar mijn hart naar uitgaat. Dat herinner ik me als ik Marathonloper en Looptijd zie liggen.

Wisselplankjes
Een aantal van de plankjes zijn bestemd voor boeken die ik op dit moment lees. Op het moment liggen daar enkele poëziebundels, wat boeken over het stimuleren van de ontwikkeling van creativiteit bij jonge kinderen, boeken over boekhouden en geldbeheer, en een roman van Proulx: De laatste troef.”

LG

about/over bookshelves

about/over Liesbeth Gerlofsma

more/meer bookshelves


next time/volgende keer: bookshelves: #123 Marcel Kronenburg

j j j

bs#116: Simon van Til

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 116 Simon van Til

Simon van Til (1985) is beeldend kunstenaar. Het werk van Simon van Til richt zich op de relatie tussen fotografie en realiteit, object en beeld. 

bs116-shelf-1“Ik heb twee foto’s bijgevoegd, één van een vensterbank-boekenplank met selectie boeken, bs116-shelf-2en een foto van twee identieke boekenleggers, een kaart met zelfportret van Van Gogh, 1887. Ik zou eerlijk gezegd geen toelichting willen geven, ik vind het wel mooi wanneer, zoals je zelf bovenaan het blog schrijft, de boeken, óf de planken, voor zichzelf spreken

SvT

about/over bookshelves

about/over Simon van Til

more/meer bookshelves


j j j

bs: #109 Cornel Bierens

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 109 Cornel Bierens

Cornel Bierens (1949) is beeldend kunstenaar en schrijver. Werd opgeleid tot klinisch psycholoog aan de Universiteit Utrecht en tot kunstenaar aan de Academie Artibus in Utrecht (voorloper HKU, voortijdig afgehaakt) en de Gerrit Rietveld Academie Amsterdam (voortijdig afgehaakt). Ontwikkelde zich in zijn beeldend werk van schilder en tekenaar tot bouwer van grote installaties, meestal volgens de technieken van de anamorfose en het mozaïek. Wordt daarin bijgestaan door een wisselend team van medewerkers, waarvan Dick en Margo van Berkum de vaste kern vormen. Publiceerde kunstkritieken en columns in onder meer Metropolis M, NRC-Handelsblad, De Witte Raaf en De Groene Amsterdammer. Schreef daarnaast fictie, vaak met de beeldende kunst als motief, waaronder Schildpad met Roos en Mes, een roman voor jongeren. Zijn meest recente boek is De handgezaagde ziel. Over de terugkeer van de ambachtelijkheid in de kunst en omstreken.

bs#109-cabinetEen foto van een van mijn boekenkasten, precies zoals als hij is, niet fotogeniek gemaakt. En een close-up van wat er staat naast de verste tafelpoot, midden onderaan op de foto. Op de close-up een jeugdencyclopedie, gekregen van mijn vader toen ik nog een kind was. De titel luidt: ‘Zoek het eens op’. Daar is het grote opzoeken begonnen, het is mijn Oerwiki. Mijn vader heeft er zelf een cassette omheen gefabriceerd van een oude grammofoonkoffer. bs#109-shelfBovendien heeft hij een alfabetische index gemaakt, op archiefkaartjes, in een sigarendoos. Het register in elk van de zes delen is onvolledig, en dan moet je ook nog zes keer zoeken. Die frustratie wilde mijn vader mij besparen. Hij moet avonden kaartjes hebben zitten typen. En dan zijn de boeken ook nog prachtig, rijk geïllustreerd met honderden pasteltekeningen. Meenemen bij brand? Deze jeugdencyclopedie dus. Gaat al meer dan een halve eeuw mee.”

CB

 

about/over Cornel Bierens

about/over bookshelves

meer/more bookshelves

 


written by/geschreven door Cornel Bierens:

de-handgezaagde-ziel

 

 

 

sex-doet...

 

 

 

commissieleden

 

 

 

overige boeken op www.cornelbierens.nl

 

 

 

j j j

bs: #108 Benne van der Velde

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 108 Benne van der Velde

Benne van der Velde(1974) is dichter, uit zijn bio-biblio: “Ik heb een koksdiploma, werkte 10 jaar als matroos op het Vlaardingse veer en daarna ook nog eens 10 jaar bij koffieshop ‘t spiegelbeeld te Vlaardingen. Sinds 1 Maart j.l. werk ik als ongediertebestrijder bijzuiveringsbedrijf Van Loon. Gedichten schrijven doe ik met liefde. Al 20 jaar. Ik ben een dichter. Rappen deed ik kortstondig en met plezier. Theaterteksten maken idem dito. Sinds een jaar doe ik aan sci-fi- en fantasyverhalen.”

bs#108-cabinet“Op de eerste foto mijn boekenkasten. Op de tweede een deel van de plank die me in het bijzonder dierbaar is. Dat komt door Fritz Leiber, de sci-fi en fantasyschrijver die door zijn ‘zwaarden’-reeks over de vrienden Pfafferd en de grijze muizer als de geestelijke vader wordt gezien van het sword&sorcery subgenre. Zijn sci-fi roman ‘de zwerver’ veranderde voorgoed mijn oordeel over wat goede fantastische literatuur buitengewoon maakt.

Ook in die foto: ‘de Balzac’, van Stefan Zweig, over het genie Honore de Balzac en ‘Het spel der tronen’. En ja, de boeken zijn beter dan de serie.

bs#108-shelfOp de HKU leerden ze me dat ik lijd aan ‘klassiekendrang’. Hoewel het een aandoening is die ik een ieder aanraad. Ik lees alles, als het maar op de een of andere manier zijn waarde reeds bewezen heeft.”

BvdV

about/over bookshelves

about/over Benne van der Velde

more/meer bookshelves


written by/geschreven door Benne van der Velde:

alle Bundels & Publicaties


j j j

bs: #107 Sabine Winters

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 107 Sabine Winters

Sabine Winters is filosoof, oprichter van denkkaders.nl en mede-organisator van de Get Fed Art Fair die aanstaande donderdag opent!

bs#107-cabinet(1)bs#107-cabinet(2)“Een functionele boekenkast heb ik eigenlijk niet. Er is een boekenkast op zolder, waar oude studieboeken in staan en uitgelezen boeken. Er is een boekenkast, die tegelijkertijd dient als voorraadkast en spelletjeskast, waar letterlijk het brood naast het schaakspel ligt. In diezelfde kast liggen boeken van Charles Lewinsky, en Steven Hall naast Oei Ik groei, diverse kookboeken en moestuinboeken. Maar de belangrijkste boeken, boeken die inspireren en die ik niet wil vergeten liggen verspreid door het huis, zijn onderdeel van mijn dagelijkse omgeving zodat ik er altijd even naar kan grijpen wanneer ik wil.

bs#107-shelf(1)bs#107-shelf(4)bs#107-shelf(2)bs#107-shelf(3)Eclectisch is denk ik het juiste woord voor de verzameling. Van Cees Nooteboom, Wolkers, Teun de Vries tot aan Emma Austen en Michel Faber. Fotoboeken van Tim Walker,  het universum (geweldig!),  en van Frans Lantinga. Lifestyle boeken van The Selby, Appartemento, Kinfolk en Anthology. Veel filosofie boeken natuurlijk, filosofie van de kunsten en filosofie van muziek en taalfilosofie. Maar deze boeken zijn niet voor de ontspannig, ze zijn meer een naslagwerk, of een herinnering aan de ambitie om ze ooit van voor tot achter te lezen en volledig te begrijpen.

De verzameling oude boeken begint ook uit te breiden. Wie weet kan ik er ooit een winkel mee vullen.”

SW

about/over bookshelves

about/over Sabine Winters

more/meer bookshelves


j j j

bs: #106 Gerhard Stephanus de Groot

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 106 Gerhard Stephanus de Groot

Gerhard Stephanus de Groot(1970) is beeldend kunstenaar. Over zijn werk: “Door wezenloze dierfiguren uit een tragikomische dierentuin werk ik aan een fictieve dierenwereld waarin het vooral over de hulpeloosheid en het lijden van deze fictieve dieren gaat; ze spiegelen echter indirect ook, het menselijke bestaan”.

bs#106-cabinetbs#106-shelf“Ik had tijdens mijn academietijd een voorliefde voor oude engelstalige dichters. Vooral W.B. Yeats had mijn mijn voorkeur en leerde een aantal uit mijn hoofd door ze over te typen en op de binnenkant van mijn wc deur te plakken.”

GSdG

about/over bookshelves

about/over Gerhard Stephanus de Groot

more/meer bookshelves


j j j