bookshelves: #132 René Korten

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 132 René Korten

René Korten (1957) is beeldend kunstenaar

“Los van de stapels hier en daar zijn mijn boeken verdeeld over drie, nee vier kasten: de kunstboeken staan in de kast in de woonkamer, te zien op de foto. De literatuur is te vinden in de slaapkamer op planken aan het hoofdeinde van ons bed, boven in de werkkamer van mijn vrouw een kast met plaatwerken en nog van alles wat beneden  niet meer past. En dan nog in een rommelkamer een Billy met stripboeken, die ik vroeger verzamelde. Ik heb ook nog redelijk wat kunstboeken in mijn atelier. Daar sleep ik regelmatig boeken mee naar toe en vandaan, al naargelang de behoefte bij het werken.

Op de overzichtfoto is te zien dat de kunstboekencollectie behoorlijk netjes geordend is, de monografieën staan alfabetisch, en dan komen de catalogi en algemene kunstgeschiedenisboeken, grofweg chronologisch neergezet.  Ik vind de aanwezigheid en beschikbaarheid van de boeken in de kamer bijzonder prettig en ik maak er veel gebruik van (ook voor het lesgeven).

Tja, waar zoom je op in? Er zijn veel kunstenaars en kunstboeken waar ik van hou (ik zou Philip Guston kunnen kiezen, Auerbach, Fra Angelico..), of schrijvers (Flaubert, John Gray, Rilke…). Maar ik kies hier voor een deel van de kast (eigenlijk bovenop de kast) waar een boek van Joseph Beuys staat, een oude held van me: ‘Ölfarben/Oilcolors’. In 1983, kort na mijn afstuderen aan de academie, zag ik dit boek ergens in de winkel liggen, en ik kreeg er meteen hartkloppingen van… Het kostte rond de 250 gulden, onbetaalbaar voor me. Maar omdat het lichte schade bleek te hebben kon ik het kopen voor 100 gulden. Ook zo’n bedrag had ik nog nooit voor een boek betaald, maar ik verliet de winkel zielsgelukkig en voelde me ongelóóflijk verrijkt. De liefde voor boeken en voor de kunst is sindsdien niet verminderd.”

René Korten, 2018

about/over René Korten

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

het besproken boek: Joseph Beuys, Ölfarben/Oilcolors zag ik bij Antiqbook.com, zie onderstaande link:

https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=nl&owner_id=&full=Joseph+Beuys%2C+Oilcolors

j j j

bs: #122 Liesbeth Gerlofsma

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 122 Liesbeth Gerlofsma

Liesbeth Gerlofsma (1983) schrijft korte verhalen en gedichten. Ook maakt zij stiftgedichten.
In 2015 werd haar verhaal Een vrouw met een edel voorhoofd genomineerd voor de schrijfwedstrijd van NRC en Editio.
Na de Mavo en de Detailhandelsschool volgde ze de Lerarenopleiding Nederlands in Zwolle en Amsterdam. Liesbeth is behalve schrijver ook zelfstandig ondernemer in de kinderopvang. Ze woont en werkt in Deventer en is lid van het Deventer dichterscollectief De Korte Metten.

De kast en zijn inhoud
“De boekenkast in de woonkamer is gevuld met boeken en speelgoed. Het speelgoed is zowel bestemd voor mijn eigen zoon als voor kinderen die ik opvang als gastouder.
Het onderste deel van de kast is wat dieper en heeft een blad op speelhoogte, met kleine en grote bakken eronder waar speelgoed en verkleedkleren in opgeborgen liggen. Dat deel wordt vaak door kleintjes gebruikt om staand te spelen. Als dat gebeurt ben ik blij, want dan gebeurt er precies wat ik hoopte uit te lokken toen we de kast bedachten.
De hogere vakken zijn gevuld met niet-kinderboeken. De verzameling is een allegaartje, ze bevat vooral informatieve boeken (psychologie, evolutietheorie, een beetje filosofie), literaire en minder literaire romans. Ook hebben een handvol religieuze boeken in de kast staan, een erfenis van de orhtodox-protestantse roots die mijn man en ik delen.
Op zolder staat verder nog poëzie, literatuur, studieboeken die boeiend genoeg waren om te bewaren, een kleine handvol kunstboeken en de boeken uit mijn kindertijd.

De waarde van boeken
Al een tijd werk ik aan het uitdunnen van mijn boekenverzameling, omdat die vrij veel boeken bevat waar niemand in huis persoonlijke waarde aan hecht. Die boeken ervaar ik als onnodige ballast. Daarom verwijder ik elke week een of twee van die boeken. Als er een doos mee is gevuld, dan breng ik die naar een goed doel.  
Soms ontdek ik tijdens het uitdunnen van de collectie, dat boekenbezit gepaard kan gaan met schuld of schaamte. Dan gaat er bijvoorbeeld een boek door mijn handen dat ik ooit aanschafte omdat ik er indruk mee wilde maken op iemand, en vervolgens schaam ik me er dan voor dat dat de motivatie was voor de aanschaf van het boek. Of ik voel me schuldig tegenover de schenker van een boek omdat ik het boek niet heb uitgelezen. Met het uitdunnen van mijn boekenverzameling, probeer ik ook die oordelen los te laten.
Het is prettig om de boekenkastvulling zoveel mogelijk terug te brengen tot waar ik echt waarde aan hecht, en daarnaast ruimte vrij te maken voor nieuwe dingen. Zowel in de kast als in mijn hoofd.

Afhaakboeken
Het gebeurt regelmatig dat ik begin aan een boek, maar dan al vrij snel afhaak.
Bij romans haak ik weleens af omdat ik het gevoel krijg dat de schrijver het heeft geschreven met de bedoeling een bepaald mens- of wereldbeeld te bevestigen. Als ik vermoed dat elke plotwending en elke handeling slechts plaatsvindt omdat een idee van de schrijver bevestigd moest worden, dan erger ik me al snel aan de personages. Die doen en laten namelijk alleen maar dingen die het wereldbeeld van de schrijver in stand houden, ze mogen dat wereldbeeld niet onderzoeken en in twijfel trekken, waardoor ze in mijn hoofd maar niet tot leven komen. Dan denk ik al snel: laat maar. Om die reden haakte ik onlangs af bij Lucifer van Connie Palmen en ook bij De Joodse Messias van Arnon Grunberg.      
Bij Arthur Japins’ De zwarte met het witte hart haakte ik ooit af omdat het boek iets in mij triggerde wat op dat moment te heftig was. Ik schoot in een soort vluchtreactie en stopte abrubt met het lezen van dat boek. Waardoor ik werd getriggerd, weet ik niet meer. Dit boek wil ik nog eens gaan lezen, het zou goed kunnen dat ik er nu geen last meer van heb.

Favorieten
Favorieten zijn boeken waar ik plezier aan heb beleefd en blij van word. Een greep uit de favorieten van mijn jeugd: Het Groot Sprookjesboek, Woutertje Pieterse van Multatuli (de zoon van Donald en Melania Trump doet me aan het personage Woutertje denken, ik hoop voor de jonge Trump dat deze vergelijking niet opgaat want dat zou erg tragisch zijn), de stripboeken van Casper en Hobbes, Joop ter Heul van Cissy van Marxveldt, Het achterhuis van Anne Frank (die ook Joop ter Heul las). En niet te vergeten: het smeuïge en meeslepende bijbelboek Esther, dat ik als kind vaak gelezen heb tijdens saaie kerkdiensten.
Recentere favorieten zijn vooral de boeken van J.M.Coetzee en Annie Proulx, maar ook Dubbelspel van Frank Martinus Arion, Gogols’ Dode zielen, het boek Tintelingen | Het lezen en schrijven van literaire fictie van James Wood, en nog veel meer. Een favoriet die ontbreekt in mijn kast is De oude man en meneer Smith van Peter Ustinov, een humoristisch verhaal waarin God en Satan samen de aarde bezoeken.
Een buitenbeentje onder de favorieten, is het praktische werkboek Aan de slag met de huishoudcoach | De nieuwe stijl opruimen, administreren, agenderen en poetsen van Els Jacobs. Er is hoop voor chaotische mensen: er bestaat zoiets als ‘georganiseerde chaos’ en met dit boek kan men leren hoe dat in de praktijk werkt.

Boeken als geheugensteun
Sommige boeken zijn voor mij een geheugensteun, die me herinneren aan wat ik belangrijk vind in het leven. Zulke geheugensteunen vormen als het ware een subgenre onder de favorieten.
Een van die geheugensteunen wordt gevormd door de boeken van psychologe Ingeborg Bosch, waarvan de belangrijkste Illusies is. Ze herinneren me eraan hoezeer mijn eigen perceptie van mezelf en mijn omgeving vertroebeld kan zijn door oude psychologische afweermechanismen. Als ik mezelf voel afglijden in faalangst, overdreven perfectionisme, verliefdheid of depressieve buien, dan herinneren de boeken van Bosch me eraan dat die gemoedstoestanden illusies zijn waar ik zelf uit kan stappen (tot op zekere hoogte).
Een andere geheugensteun bestaat uit het ‘boekenduo’ Marathonloper van Abdelkader Benali en Looptijd van Dirk van Weelden. Over deze twee boeken volgde ik ooit een paar colleges, die werden gegeven door Abdelkader Benali, destijds schrijver-op-locatie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In een kleine groep lazen we beide boeken, bespraken ze met Benali en ook gingen we op bezoek bij Dirk van Weelden om hem te bevragen over Looptijd. Het was heerlijk en verschrikkelijk tegelijk om geconfronteerd te worden met twee schrijvers die zo nadrukkelijk ooit de keuze hadden gemaakt om het schrijven en creëren voorrang te geven in hun levens. Die ontmoetingen schudden mij door elkaar, ze confronteerden me met de vraag waar ik in godsnaam mee bezig was. Ik was toen vastberaden om de ‘status der goedbetaalde hoogopgeleiden’ te bereiken (waarmee ik de eerste vrouw zou zijn binnen de familie), en mijn eigen behoefte aan schrijven en creëren ondergeschikt te maken aan het bereiken van die status. Ondertussen werd ik daar doodongelukkig van. Het duurde lang voordat ik durfde te erkennen dat ik mezelf voor de gek aan het houden was, bezig was met andere dingen dan waar mijn hart naar uitgaat. Dat herinner ik me als ik Marathonloper en Looptijd zie liggen.

Wisselplankjes
Een aantal van de plankjes zijn bestemd voor boeken die ik op dit moment lees. Op het moment liggen daar enkele poëziebundels, wat boeken over het stimuleren van de ontwikkeling van creativiteit bij jonge kinderen, boeken over boekhouden en geldbeheer, en een roman van Proulx: De laatste troef.”

LG

about/over bookshelves

about/over Liesbeth Gerlofsma

more/meer bookshelves


next time/volgende keer: bookshelves: #123 Marcel Kronenburg

j j j

bookshelves:#97 Ingmar Heytze

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 97 Ingmar Heytze

Ingmar Heytze (1970)  publiceerde vijftien bundels, drie dagboeken en een bundel met miniaturen. In 2009 werd hij aangesteld als eerste officiële Utrechtse stadsdichter. Ademhalen onder de maan werd bekroond met de Hugues C. Pernathprijs.

In april komt hij met voorlopige verzamelde gedichten. Dertig jaar dichterschap en vijftien bundels vormen de aanleiding voor een opzienbarend verzameld werk. Nagenoeg alle gedichten van Ingmar Heytze, aangevuld met ongepubliceerd en nieuw werk, zijn nu verzameld in een even kloeke als handzame paperback: Voor de liefste onbekende.

bs#97-case“Mijn huisbibliotheek is een drieluik. In het hart staan de dichtbundels. Het zijn overwegend smalle, nauwelijks leesbare ruggetjes, ter breedte van een stripboek. Rechts staan de overige genres: proza, naslagwerken, kunstboeken, echte stripboeken. De verzamelde dichtwerken staan links, in imposante linnen banden waarvan ik het stofomslag direct na aanschaf heb weggegooid. Zo’n omslag vind ik net zo loos als een flesje bier met een glas ernaast. Kom op. Het zít al in glas.

Het drieluik is niet klassiek opgebouwd, met een groot vlak in het midden en twee smallere panelen aan weerszijden. Dat komt omdat de verzamelde dichtwerken links beginnen en ongeveer de helft van de kastruimte in beslag nemen. Daarnaast, in een smaller gedeelte, staan de dichtbundels. Waar de dichtbundels ophouden begint, in een nog smaller deel, de rest van de boeken. Er is vast wel een schilderij van Barnett Newman dat deze verdeling enigszins benadert.

De meeste dichters met een verzameld werk zijn dood of bijna dood. Niet voor niets noemen ze die dingen ‘papieren grafzerken’. Dat is meteen ook de reden dat ik ze niet in het midden heb gezet, ook al vormen ze wel de hoofdmoot. De boeken die ik het vaakst uit de kast trek zijn toch de recente dichtbundels van levende dichters – de ademende, losse hoofdstukken van toekomstige verzamelde werken.

Verder vallen wellicht op: mijn kleine, grijze uil van pluche uiterst rechts, de lapsteel van Fern’s guitars bovenop de kast, de l’arrivee parlorgitaar ergens midden voor en de algehele rommeligheid. Dat laatste is wel zo’n beetje de huisstijl hier, hoewel bijna alles netjes op alfabet staat. Dit is ongeveer eenderde van de collectie, de rest staat beneden in de kast of ligt ergens in de garage in een doos. Zodoende is, zoals elke foto, vooral een voorbeeld van wat je NIET ziet. Wat kan ik er verder van zeggen… Dit is geen boekenkast van een verzamelaar, het is een werkboekenkast, een gereedschapskist. Wat te lang niet is gebruikt, donder ik eruit. We wonen klein.

bs#97-shelfDit is een van de plankjes waar het om gaat – mijn absolute favoriete boeken, enkele essentiële dichtersnaslagwerken, en wat leuke onzin. Leuke onzin wordt sterk onderschat. Mensen die alleen maar Belangrijke Boeken in hun kast hebben, vertrouw ik niet. Over het algemeen zijn dat snobs, geen echte lezers.”

IH

about/over bookshelves

about/over Ingmar Heytze

more/meer bookshelves


Book Launch/bundelpresentatie:

VOOR DE LIEFSTE ONBEKENDE

De bundel zal worden gepresenteerd tijdens een eenmalig, poëtisch theaterprogramma in De Kleine Komedie op vrijdagavond 1 april aanstaande. De jubilerende dichter en co-host Ellen Deckwitz gidsen de kijker door het werk van Heytze. Met optredens van, onder anderen: Hans Dorrestijn, Hagar Peeters, A.L. Snijders, Vrouwkje Tuinman en Tommy Wieringa. De muziek wordt verzorgd door zanger en pianist Kees Wennekendonk en singer/songwriter Leine. De huisband van de avond wordt gevormd door Asfaltfeeën met Cor van Ingen, Johan Borger en Julius Le Paon. De avond wordt, volgens de dichter, ‘mijn gedroomde literaire voorstelling: een kruising tussen het legendarische VPRO-radioprogramma Het Pandemonium en Robert Altmans zwanenzang A prairie home companion.’

Kaarten voor de voorstelling zijn te krijgen bij De Kleine Komedie, http://tinyurl.com/hdvb4dk. Informatie voor de pers is op te vragen bij Susanne ter Smitten via publiciteit@uitgeverijpodium.nl.

www.ingmarheytze.nl

www.uitgeverijpodium.nl/book/539/Voor-de-liefste-onbekende

j j j

bookshelves: #96 Maarten Buser

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 96 Maarten Buser

Maarten Buser is van 1991. Hij is neerlandicus en schrijft gedichten, die in onder meer De Revisor, Het Liegend Konijn, Liter, Tortuca en Extaze verschenen. Schrijft ook over poëzie, popmuziek en kunst voor verschillende media. Debuutbundel Club Brancuzzi verscheen januari 2016 bij uitgeverij Koppernik.

bs#96-shelf1bs#96-shelf2“Of ik foto’s wil maken van mijn boekenkast en daar iets over wil vertellen? Ik heb geen boekenkast. Mijn boeken liggen overal op stapels, bijvoorbeeld op mijn bureau, waar ik gedichtenbundels en kunstboeken bewaar. Dat mocht gelukkig ook. Aan dat bureau schrijf ik geregeld, tot alles weer overwoekerd is en ik op moet gaan ruimen. Maar het is fijn werken daar, zolang ik er zelf ook een beetje plaats heb: overal gedichtenbundels binnen handbereik om open te slaan als ik niet weet hoe ik verder moet. (In zo’n geval pak ik er vaak een bundel bij waarvan ik denk dat die zou kunnen helpen. En dan ga ik ‘creatief afkijken’. Handig is dat.)

bs#96-shelf3Het aanvankelijke plan was om de afdeling ‘altijd goed’ te fotograferen, waar het werk van mijn absolute poëziehelden van te vinden is: horizontaal onder meer Nijhoff, Bukowski, Rimbaud, Leonard Cohen, Carver en Reve. Daarbovenop verticaal Apollinaire, en veel van mijn favoriete hedendaagse dichters, de afkijkstapel, zeg maar. Ik raad elke dichter aan om zo’n stapel aan te leggen. Verder te vinden op dit bureau: wat ik interessant genoeg vind om daar te laten liggen. De rest (ik koop veel, ik recenseer veel) ligt in een paar grote dozen onder de tafel. Ik mocht ook wat andere stapels fotograferen, en die foto’s bevestigen de vermoedens die ik al wel had over mijn poëzieleesgedrag: veel vertaald Frans en (vertaald) Amerikaans, uiteraard een hoop Nederlandstalig vanaf de Middeleeuwen tot nu toe, en weinig Brits, Spaans- en Duitstalig. Er zijn lacunes om op te vullen, maar of daar nog plek voor is op het bureau? 

Deze Boekenweek, met Duitsland als thema, ga ik aangrijpen om meer poëzie uit het Duitse taalgebied te ontdekken. Wie tips heeft: die zijn welkom. Dan sluit ik nu zelf graag af met een tip: Oogst van de vorig jaar overleden Günter Grass. Deze Duitse schrijver is beroemd geworden door zijn proza, maar laat in die bloemlezing zien dat hij ook een uitstekende dichter was.”

MB

about/over bookshelves

about/over Maarten Buser

other/andere bookshelves

j j j

bookshelves: #95 Leon Riekwell

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 95 Leon Riekwell

Leon Riekwell (1949) is professioneel tentoonstellingsmaker, bemiddelaar en adviseur voor kunst of aan kunst en vormgeving gelieerde projecten.

bs#95-casebs#95-shelf

“een beeld (overzicht en detail) van een van mijn boekenkasten – voortdurend in gebruik dus een redelijk rommelige opslag.”

about/over bookshelves

about/over Leon Riekwell

more/meer bookshelves

j j j

bookshelves: #94 Anatol Knotek

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 94 Anatol Knotek

Anatol Knotek is visual artist, working and living in Vienna

bs#94-shelf“the hotspot of my collection of books is dedicated to concrete and visual poetry and text-based art in general. that’s where my focus lies in my own work as an artist. as you see, this special shelf is already full to busting and i already need to place new books in different parts.

bs#94-caseamongst many others, included books are: two major anthologies of typewriter art »the art of typewriting« by ruth and marvin sackner two passionate collectors of text-art, and »typewriter art a modern anthology« by barrie tullett; the »anthology of concrete poetry« edited by emmett williams is always a great source of inspiration, as a signed book by ernst jandl called »sprechblasen«, »sweethearts« by emmett williams, »humument« by tom phillips and »unsicher« by beat gloor which is all about word separations. but it also includes fancy books as the pop up books»abc3d«, »tree of codes« by jonathan safran foer where most of the words are cut out, or limited editon books, like micah lexier’s »this is me writing«

it’s important to me that they are always at hand, so i can show them around or flip through them, when i’m lacking inspiration.”

AK

about/over bookshelves

about/over Anatol Knotek

more/meer bookshelves

j j j

bs: #93 Geraldina Metselaar

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 93 Geraldina Metselaar

Geraldina Metselaar is tekstschrijver/journalist/dichter

bs#93-case1“Een kamer gevuld met wijsheden en inspiratie! Ik kan zo blij zijn met boeken. Onlangs kreeg ik bijvoorbeeld van een vriendin de catalogus Miró & Cobra | Experimenteel spel. Mijn dag kan dan in weken niet meer stuk…”

bs#93-shelf“Mijn dierbare plank staat vol met bijzondere dichtbundels van Gorter tot Lodeizen, Bloem en Van Ostaijen. Je voelt ‘m: ik heb altijd trek in gedichten. Aan het ontbijt met Judith Herzberg, lunchen met Adriaan Roland Holst, dineren met Martinus Nijhoff en ’s avonds voor het slapen Levi Weemoedt. Poëzie stilt mijn honger naar woorden van betekenis in een wereld vol verzengend kabaal. Naast tekstschrijver/journalist schrijf ik zelf ook poëzie en dat houdt alles in evenwicht. Zonder schrijven geen dichten en zonder serieus dichtwerk geen artikelen of interviews.”

GM

about/over  bookshelves

about/over Geraldina Metselaar

other/andere bookshelves


special bookshop(bookseller) of the week/bijzondere boekhandel(boekhandelaar) van de week:

Boekdorado – Marcel van Winden

j j j