bs: #108 Benne van der Velde

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 108 Benne van der Velde

Benne van der Velde(1974) is dichter, uit zijn bio-biblio: “Ik heb een koksdiploma, werkte 10 jaar als matroos op het Vlaardingse veer en daarna ook nog eens 10 jaar bij koffieshop ‘t spiegelbeeld te Vlaardingen. Sinds 1 Maart j.l. werk ik als ongediertebestrijder bijzuiveringsbedrijf Van Loon. Gedichten schrijven doe ik met liefde. Al 20 jaar. Ik ben een dichter. Rappen deed ik kortstondig en met plezier. Theaterteksten maken idem dito. Sinds een jaar doe ik aan sci-fi- en fantasyverhalen.”

bs#108-cabinet“Op de eerste foto mijn boekenkasten. Op de tweede een deel van de plank die me in het bijzonder dierbaar is. Dat komt door Fritz Leiber, de sci-fi en fantasyschrijver die door zijn ‘zwaarden’-reeks over de vrienden Pfafferd en de grijze muizer als de geestelijke vader wordt gezien van het sword&sorcery subgenre. Zijn sci-fi roman ‘de zwerver’ veranderde voorgoed mijn oordeel over wat goede fantastische literatuur buitengewoon maakt.

Ook in die foto: ‘de Balzac’, van Stefan Zweig, over het genie Honore de Balzac en ‘Het spel der tronen’. En ja, de boeken zijn beter dan de serie.

bs#108-shelfOp de HKU leerden ze me dat ik lijd aan ‘klassiekendrang’. Hoewel het een aandoening is die ik een ieder aanraad. Ik lees alles, als het maar op de een of andere manier zijn waarde reeds bewezen heeft.”

BvdV

about/over bookshelves

about/over Benne van der Velde

more/meer bookshelves


written by/geschreven door Benne van der Velde:

alle Bundels & Publicaties


j j j

bs: #104 Alexis de Roode

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 104 Alexis de Roode

Alexis de Roode begon zich vanaf 2003 publiekelijk als dichter te manifesteren en publiceerde sindsdien drie dichtbundels. Zijn gedichten werden opgenomen in tientallen bloemlezingen, poëziekalenders en andere bijzondere uitgaven. In 2014 werd hij Gildemeester van het Utrechts Stadsdichtersgilde. Naast dichten heeft hij nog een tweede specialisatie: schrijven over biologische landbouw en voeding.

bs#104-cabinet“Op de grote foto zie je mijn grootste boekenkast, waar ook andere rotzooi instaat. Hij is nogal rommelig omdat ik te weinig boekenkastruimte heb. Ik heb nog twee andere kasten waar boeken in staan. Linksboven staan boeken over landbouw en voeding,  daaronder kunstboeken, Frans toneelkunst en strips, daaronder beginnen de dichtbundels met de A, dat loopt onder het gordijntje door tot z. En dan rechts informatieve boeken, romans, beschouwelijke en religieuze boeken, esoterica, boeken die ik nog moet lezen, en recente aanwinsten.

bs#104-shelfDe close-up is van een ander kastje waar o.a. alle boeken staan waarin een gedicht van mij is opgenomen. Daar is dit ongeveer 1/4e van. Enkele highlights zijn Komrij, de veertig van Heytze en het Liedboek der Kerken, waarin een liedbewerking van Psalm 4 van mijn hand staat. Die laatste vind ik wel erg leuk, aangezien ik nogal polytheïstisch ben ingesteld, en zeker geen protestant.”

about/over bookshelves

about/over Alexis de Roode

more/meer bookshelves


j j j

bs: #98 Victor Vroomkoning

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 98 Victor Vroomkoning

Victor Vroomkoning (Boxtel, 1938) studeerde Nederlands en filosofie te Nijmegen, zijn huidige woonplaats. Voor zijn gedichten ontving hij diverse onderscheidingen o.a. de Pablo Nerudaprijs voor zijn debuutbundel De einders tegemoet(1983), de Publieksprijs Beste Poëziebundel (2005) voor zijn bundel Stapelen en de Karel de Groteprijs (2006), oeuvreprijs van de gemeente Nijmegen. Hij was van september 2006 – september 2008 stadsdichter van Nijmegen. Eind 2008 verscheen Ommezien, Gedichten 2008-1983 (De Arbeiderspers), een overzicht van 25 jaar dichterschap. In 2013 verscheen Paren waarmee hij aansloot bij een eerdere erotische bundel, Lippendienst (1997), die hij onder het vrouwelijk heteroniem Stella Napels liet verschijnen. Eind 2014 verscheen de ode aan zijn ouders, Zag je onderweg het koren staan?, rijk geïllustreerd door Ton Verstraten. Vorig jaar kwam Vrije Val uit, Vroomkonings beste gedichten volgens samensteller Chrétien Breukers.


bs#98-cabinet“Hierbij twee foto’s waarvan 1 ingezoomd. De ingezoomde foto zegt wel wat over mij: Ik ben geboren in het Brabantse Boxtel uit een Vlaamse moeder (en een Gelderse vader). Dat Vlaamse is flink aanwezig in deze foto: Boeken van Hendrik Conscience (De Leeuw van Vlaanderen!), Hugo Claus,Patrick Conrad, Marnix Gijsen, ze zijn verbonden met mijn jeugd toen ik hun boeken las, met mijn studie Nederlands en met mijn eigen schrijverschap.

bs#98-shelfDe flyer/ banier is van Peter Holvoet- Hanssen, weer een Vlaming. Deze tekst hing van de Boerentoren (nu KBC-toren) midden in Antwerpen (waar mijn moeder geboren is), toen hij daar in 2010 en 2011 stadsdichter was. Ik was stadsdichter van Nijmegen van 2006 tot 2008. De Boerentoren is een monumentaal bouwwerk in art-decostijl. Het was ooit de eerste wolkenkrabber van Europa. Het torengebouw is beschermd monument. Iedereen in Antwerpen en ver daarbuiten kent deze toren niet ver van de Onze- Lieve-Vrouwekathedraal.

Het boekwerk waarvan alleen het lintje en de onderzijde zichtbaar zijn, draagt de titel Droevig feest, verzameld werk van de Vlaamse dichter Walter Haesaert. Bij de presentatie in Tielt sprak ik een woordje tot de jubilaris.

Links een aantal bundels van Herman de Coninck, een van de bekendste dode dichters uit Vlaanderen, met wie ik bevriend was en een correspondentie voerde. Een paar brieven die hij aan mij verzond staan afgedrukt in Een aangename postumiteit (brieven 1965- 1997)- het dik uitgevallen blauwe boek.

Verder zijn zichtbaar: het verzamelde werk van de Brabantse auteur Anton Coolen en de verzamelde lyriekvan Herman Gorter, een van onze grootste dichters. Voorts enkele boeken van Leon Gommers, de in Nijmegen woonachtige schrijver die helaas al tien jaar niet meer schrijft, maar die ik zo af en toe nog ontmoet. Hij woonde in Bergen op Zoom toen ik daar optrad, lang geleden. Ik drukte hem op het hart naar Nijmegen te verhuizen, wat hij een jaar nadien in praktijk gebracht heeft.

Ten slotte aan linkerzijde:  werk van Peter Coret en Robert Alquin, pseudoniemen van respectievelijk Cees van der Pluijm (inmiddels overleden) en Jos Versteegen, die beiden in Nijmegen woonden en goed bevriend met elkaar waren. Met Jos Versteegen stelde ik een bloemlezing van funeraire poëzie samen: Een zucht van vluchtig eerbetoon. De laatste bundel van Van der Pluijm (zo’n beetje zijn verzameld werk) mocht ik inleiden tijdens de presentatie.

Er is altijd heel wat te vertellen over zo’n klein hoekje in je boekenkast.”

VV

about/over bookshelves

about/over Victor Vroomkoning

more/meer bookshelves

j j j

bookshelves:#97 Ingmar Heytze

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 97 Ingmar Heytze

Ingmar Heytze (1970)  publiceerde vijftien bundels, drie dagboeken en een bundel met miniaturen. In 2009 werd hij aangesteld als eerste officiële Utrechtse stadsdichter. Ademhalen onder de maan werd bekroond met de Hugues C. Pernathprijs.

In april komt hij met voorlopige verzamelde gedichten. Dertig jaar dichterschap en vijftien bundels vormen de aanleiding voor een opzienbarend verzameld werk. Nagenoeg alle gedichten van Ingmar Heytze, aangevuld met ongepubliceerd en nieuw werk, zijn nu verzameld in een even kloeke als handzame paperback: Voor de liefste onbekende.

bs#97-case“Mijn huisbibliotheek is een drieluik. In het hart staan de dichtbundels. Het zijn overwegend smalle, nauwelijks leesbare ruggetjes, ter breedte van een stripboek. Rechts staan de overige genres: proza, naslagwerken, kunstboeken, echte stripboeken. De verzamelde dichtwerken staan links, in imposante linnen banden waarvan ik het stofomslag direct na aanschaf heb weggegooid. Zo’n omslag vind ik net zo loos als een flesje bier met een glas ernaast. Kom op. Het zít al in glas.

Het drieluik is niet klassiek opgebouwd, met een groot vlak in het midden en twee smallere panelen aan weerszijden. Dat komt omdat de verzamelde dichtwerken links beginnen en ongeveer de helft van de kastruimte in beslag nemen. Daarnaast, in een smaller gedeelte, staan de dichtbundels. Waar de dichtbundels ophouden begint, in een nog smaller deel, de rest van de boeken. Er is vast wel een schilderij van Barnett Newman dat deze verdeling enigszins benadert.

De meeste dichters met een verzameld werk zijn dood of bijna dood. Niet voor niets noemen ze die dingen ‘papieren grafzerken’. Dat is meteen ook de reden dat ik ze niet in het midden heb gezet, ook al vormen ze wel de hoofdmoot. De boeken die ik het vaakst uit de kast trek zijn toch de recente dichtbundels van levende dichters – de ademende, losse hoofdstukken van toekomstige verzamelde werken.

Verder vallen wellicht op: mijn kleine, grijze uil van pluche uiterst rechts, de lapsteel van Fern’s guitars bovenop de kast, de l’arrivee parlorgitaar ergens midden voor en de algehele rommeligheid. Dat laatste is wel zo’n beetje de huisstijl hier, hoewel bijna alles netjes op alfabet staat. Dit is ongeveer eenderde van de collectie, de rest staat beneden in de kast of ligt ergens in de garage in een doos. Zodoende is, zoals elke foto, vooral een voorbeeld van wat je NIET ziet. Wat kan ik er verder van zeggen… Dit is geen boekenkast van een verzamelaar, het is een werkboekenkast, een gereedschapskist. Wat te lang niet is gebruikt, donder ik eruit. We wonen klein.

bs#97-shelfDit is een van de plankjes waar het om gaat – mijn absolute favoriete boeken, enkele essentiële dichtersnaslagwerken, en wat leuke onzin. Leuke onzin wordt sterk onderschat. Mensen die alleen maar Belangrijke Boeken in hun kast hebben, vertrouw ik niet. Over het algemeen zijn dat snobs, geen echte lezers.”

IH

about/over bookshelves

about/over Ingmar Heytze

more/meer bookshelves


Book Launch/bundelpresentatie:

VOOR DE LIEFSTE ONBEKENDE

De bundel zal worden gepresenteerd tijdens een eenmalig, poëtisch theaterprogramma in De Kleine Komedie op vrijdagavond 1 april aanstaande. De jubilerende dichter en co-host Ellen Deckwitz gidsen de kijker door het werk van Heytze. Met optredens van, onder anderen: Hans Dorrestijn, Hagar Peeters, A.L. Snijders, Vrouwkje Tuinman en Tommy Wieringa. De muziek wordt verzorgd door zanger en pianist Kees Wennekendonk en singer/songwriter Leine. De huisband van de avond wordt gevormd door Asfaltfeeën met Cor van Ingen, Johan Borger en Julius Le Paon. De avond wordt, volgens de dichter, ‘mijn gedroomde literaire voorstelling: een kruising tussen het legendarische VPRO-radioprogramma Het Pandemonium en Robert Altmans zwanenzang A prairie home companion.’

Kaarten voor de voorstelling zijn te krijgen bij De Kleine Komedie, http://tinyurl.com/hdvb4dk. Informatie voor de pers is op te vragen bij Susanne ter Smitten via publiciteit@uitgeverijpodium.nl.

www.ingmarheytze.nl

www.uitgeverijpodium.nl/book/539/Voor-de-liefste-onbekende

j j j

bookshelves: #96 Maarten Buser

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 96 Maarten Buser

Maarten Buser is van 1991. Hij is neerlandicus en schrijft gedichten, die in onder meer De Revisor, Het Liegend Konijn, Liter, Tortuca en Extaze verschenen. Schrijft ook over poëzie, popmuziek en kunst voor verschillende media. Debuutbundel Club Brancuzzi verscheen januari 2016 bij uitgeverij Koppernik.

bs#96-shelf1bs#96-shelf2“Of ik foto’s wil maken van mijn boekenkast en daar iets over wil vertellen? Ik heb geen boekenkast. Mijn boeken liggen overal op stapels, bijvoorbeeld op mijn bureau, waar ik gedichtenbundels en kunstboeken bewaar. Dat mocht gelukkig ook. Aan dat bureau schrijf ik geregeld, tot alles weer overwoekerd is en ik op moet gaan ruimen. Maar het is fijn werken daar, zolang ik er zelf ook een beetje plaats heb: overal gedichtenbundels binnen handbereik om open te slaan als ik niet weet hoe ik verder moet. (In zo’n geval pak ik er vaak een bundel bij waarvan ik denk dat die zou kunnen helpen. En dan ga ik ‘creatief afkijken’. Handig is dat.)

bs#96-shelf3Het aanvankelijke plan was om de afdeling ‘altijd goed’ te fotograferen, waar het werk van mijn absolute poëziehelden van te vinden is: horizontaal onder meer Nijhoff, Bukowski, Rimbaud, Leonard Cohen, Carver en Reve. Daarbovenop verticaal Apollinaire, en veel van mijn favoriete hedendaagse dichters, de afkijkstapel, zeg maar. Ik raad elke dichter aan om zo’n stapel aan te leggen. Verder te vinden op dit bureau: wat ik interessant genoeg vind om daar te laten liggen. De rest (ik koop veel, ik recenseer veel) ligt in een paar grote dozen onder de tafel. Ik mocht ook wat andere stapels fotograferen, en die foto’s bevestigen de vermoedens die ik al wel had over mijn poëzieleesgedrag: veel vertaald Frans en (vertaald) Amerikaans, uiteraard een hoop Nederlandstalig vanaf de Middeleeuwen tot nu toe, en weinig Brits, Spaans- en Duitstalig. Er zijn lacunes om op te vullen, maar of daar nog plek voor is op het bureau? 

Deze Boekenweek, met Duitsland als thema, ga ik aangrijpen om meer poëzie uit het Duitse taalgebied te ontdekken. Wie tips heeft: die zijn welkom. Dan sluit ik nu zelf graag af met een tip: Oogst van de vorig jaar overleden Günter Grass. Deze Duitse schrijver is beroemd geworden door zijn proza, maar laat in die bloemlezing zien dat hij ook een uitstekende dichter was.”

MB

about/over bookshelves

about/over Maarten Buser

other/andere bookshelves

j j j

bookshelves: #90 Hanz Mirck

In bookshelves i send out an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: # 90 Hanz Mirck

Hanz Mirck is docent Nederlands en creatief vertaler, muzikant, dichter en schrijver.

bs#90-case“In onze L-vormige woonkamer heb ik de boekenkast zo geplaatst dat die de poot van de L afsluit en zo mijn studeerkamer vormt. De kast is twee meter hoog en drieënhalve meter breed. Hij is aan beide kanten te gebruiken, al was het maar omdat ieder verhaal en ieder gedicht minstens twee kanten heeft. Omdat er acht planken per meter kast zijn, hebben we het over 3,5 x 8 meter x 2 =56 meter boeken. Ik geef toe, ik heb nog wel meer boekenkasten elders in de studeerkamer en in andere ruimten in huis, maar laten we het even tot deze kast beperken. De literatuurkast dus. Aan de woonkamerkant staan de romans. Die beginnen linksboven op alfabet en lopen door tot de bovenste twee planken van de meest rechtse kast. Daaronder staan de klassieken (Grieken en Romeinen) en daaronder komt de plank Russische bibliotheek en Privédomein. Daaronder zijn twee planken gereserveerd voor de rubriek ‘nog te lezen boeken die recent aangeschaft zijn’. Je leest het goed; twee meter nog niet gelezen romans. Ik koop dus duidelijk meer dan ik aankan. Mijn boekenkast vertelt dus niet alleen iets over mijn belangstelling, mijn ontwikkeling en mijn smaak, maar ook iets over mijn lees- en koophonger, mijn gulzigheid, mijn angst om iets te missen, mijn enthousiasme als ik een boekwinkel binnenstap en mijn ervaring als boekverkoper. (Ik werkte tien jaar in boekhandel Van Someren & Ten Bosch in Zutphen en was daarna nog even bedrijfsleider van boekhandel Romijn in Oosterbeek, voor ik docent Nederlands werd.) Want ik weet daardoor dat boeken soms maar heel even leverbaar zijn en dan geruisloos verdwijnen en niet eens in de ramsj meer te vinden zijn. Bijvoorbeeld het boek ‘Paard van God’ van Wilhelm Dichter, wat ik een vergeten pareltje vind. Als ik in de boekhandel zendingen uitpakte en een boek aantrof wat me interessant leek, zette ik dat direct apart en nam het mee naar huis om nader te bekijken. Negen van de tien keer kocht ik het boek dan. Toen ik 18 werd, wilde ik zo min mogelijk bezit, zo min mogelijk ballast opbouwen, om zo makkelijk de wereld rond te kunnen trekken. Ik wilde me het liefst in het buitenland vestigen: Italië, Amerika, weg uit Nederland. Maar toen kreeg ik ‘De avonden’ van Reve en de poëziebloemlezing ‘Hier ligt Poot, hij is dood’ en was de kiem van de verzamelwoede gelegd.”

bs#90-shelf“De plank waar ik het meest mee heb, dat is een moeilijk vraag. Alle boeken die ik dubbel heb, geef ik weg, alle boeken die ik niet mooi vind, verkoop ik. Dus alles wat er staat wil ik houden, heeft me geraakt, wil ik herlezen (als ik daar ooit de tijd voor heb). Mijn poëzieverzameling (aan de studeerkamerkant van de boekenkast) is fors: ruim elf meter aan bundels. Dat is meer dan de gemiddelde bibliotheek of literaire boekenwinkel heeft. Ik heb een tijd recensies geschreven voor Boekblad, voor Awater, voor de website De Contrabas en ik ben nog steeds jurylid van de J.C.Bloemprijs, mede omdat ik die ooit won. Dan krijg je bundels gratis toegestuurd, maar werk waar ik niet over schreef en wat ik niet mooi vond, moet er ook uit. Want meer dan deze 56 meter mag het eigenlijk niet worden. Dus aan de poëzie in mijn verzameling hecht ik. Maar het meest aan het hart ligt misschien één van de planken waar de bloemlezingen Nederlandse poëzie staan. Daar staat de reeks ‘De 100 beste  gedichten van…’ die nu loopt van 1996 tot 2015. Het eerste deel kreeg ik van mijn toenmalige vriendin. Al mijn contemporaine helden stonden erin. In het deel van 2002 stond ik tot mijn grote vreugde zelf. Ik ben dat jaar gedebuteerd met ‘Het geluk weet niets van mij’ en zag mezelf ineens tussen mijn grote voorbeelden. Ik was voor mijn gevoel echt deel geworden van de literaire wereld. In 2008 stond ik er weer in, met een gedicht uit mijn derde bundel. Grappig is dat mijn tweede bundel, Wegsleepregeling van kracht’ uit 2006, waar ik de J.C. Bloemprijs voor kreeg, niet in de reeks is opgenomen. Wat betekent het predikaat ‘de beste 100’ dan? De reeks gaat door, dichters komen en gaan, ik schrijf verder en een nieuwe bundel zal komen. En de boekenkast groeit mee. Niet in meters maar in kennis van de Republiek der Letteren.”

HM

about/over bookshelves

about/over Hanz Mirck

more/meer bookshelves

j j j

bookshelves: #86 Tim Pardijs

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #86 Tim Pardijs

Tim Pardijs is vinexdichter en voormalig stadsdichter van Zutphen (’13-’14). Er verschenen twee bundels van zijn hand: Dromen die aarde openbreken (2015) en Alsof de stad van mij is (2014). Sinds 2008 publiceert hij gedichten in Trouw, Meander, De Gids (online), De Optimist, De Contrabas, Hard//hoofd, cv Koers en Poëziepuntgl.

bs#86-casebs#86-shelf“Ik heb drie boekenkasten. Een kleine beneden in de woonkamer, de hoek op mijn werkkamer (foto) en een kleine pilaar naast mijn bureau. In de woonkamer staan de boeken waar ik trots op ben en graag over praat: mooie uitgaven, onbekende pareltjes, indrukwekkende verhalen. De grote kast op mijn werkkamer bevat de rest van mijn boeken. In die kast probeer ik zoveel mogelijk boeken te plaatsen die ik ook daadwerkelijk gelezen heb. Alsof het een overzicht is van alle verhalen die in mijn hoofd leven. In de smalle kast naast mijn bureau staan mijn favoriete poëziebundels en boeken die ik regelmatig opensla tijdens het schrijven. Een vierde plek waar ik mijn boeken opsla, is het tafeltje naast de grote kast op mijn werkkamer (foto). Hier liggen de boeken die ik nog lezen wil. Dit is het meest spannende deel van mijn boekenopslag, maar tegelijkertijd het meest frustrerende. Hier liggen werelden aan woorden op me te wachten én word ik geconfronteerd met de idee dat er altijd meer te lezen is dan in een mensenleven mogelijk is te lezen. Gelukkig maar. Stel je voor dat je op een dag uitgelezen zou zijn. Hoewel je dan altijd weer opnieuw kan beginnen.”

TP

 

about/over bookshelves

about/over Tim Pardijs

more/meer bookshelves

 


written by/geschreven door Tim Pardijs:

titel1.3

 

j j j