bookshelves: #69

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #69 Marije Vermeulen

Marije Vermeulen is beeldend kunstenaar en samen met Guido Nieuwendijk (bookshelves: #73) oprichter van TADA projects

bs#69

 

 

 

 

 

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Marije Vermeulen

 

j j j