bookshelves: #27

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of the plank laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #27 Peter Godefrooij

 

bs#27-case-1bs#27-case-2bs#27-case-3

 

 

 

 

 

 

“Dit is een deel van de boekenkasten in ons huis. We hebben ook nog wandkasten in het sous-terrain waar de boeken in dubbele rijen achter elkaar staan. We hebben er wel eens 700 weggebracht maar dat maakt weinig verschil. De eerste foto toont een beperkte selectie van haar op de kamer van mijn vrouw. De tweede foto zijn veel gemeenschappelijke boeken, niet geordend. De derde foto toont de kast waarin het merendeel van de kunstboeken, hoewel een deel ook in de kast van de laatste foto zit.

bs#27-case-4 De vierde foto toont een open plek in boekenkast, dat zijn de zes uitgeleende delen van Paustovski, daarom is die plek mij op dit moment zeer dierbaar. Schitterende boeken waar een vriendin in Haarlem op dit moment van geniet.”bs#27

PG

 

 

 

 

 

about bookshelves

more  bookshelves

next friday/aankomende vrijdag bookshelves: #28 Hans van der Ham