bookshelves: #30

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #30 Laurens Hoevenaren

Wie boeken leest, durft dromen.

bs#30-case

“Boekenkasten staan in bijna iedere ruimte van het huis, zoals hier op de overloop de verzameling tuinboeken. Het zijn boeken die zowel over technische zaken gaan, zoals tuinaanleg en plantenkeuze, maar ook over tuin- en natuurbeleving. Een goed aangelegde en onderhouden tuin is immers een levend kunstwerk, dat -zoals iedere kunstvorm- is gewijd aan thema’s als schoonheid, vergankelijkheid, liefde, chaos en verstilling.

Op een heel andere plaats in het huis staan dierbare oudjes: Thomas Mann, Simone de Beauvoir, Couperus, en verderop weer boeken over opera, Berlijn en Parijs. Want wie boeken leest, durft dromen.

bs#30Op de detailfoto een resultaat van dat dromen: enkele jaren geleden begon ik met het schrijven van korte verhalen en gedichten. Bijdragen van mijn hand staan in de afgebeelde boeken, met als hoogtepunt ‘Verhalen over taal’, het jubileumboek ter gelegenheid van 150 jaar Van Dale (augustus 2014). Deze plank symboliseert voor mij dat het voor ieder mens de moeite waard is om te dromen en die dromen vorm te geven. Omdat iedereen ertoe doet. Het vormgeven van onze dromen is het perpetuum mobile van de mensheid.”

 

about/over  bookshelves

more/meer bookshelves

Laurens Hoevenaren