bookshelves: #38

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #38 Charlotte Peys

 

 

bs#38-case

bs#38

 

 

 

 

 

 

 

“Een boek is voor mij een geruststelling.
Het is de fysieke vorm van het begrip mogelijkheid.
Omringd door de ruggen van boeken lijkt de wereld kleiner (en dus hanteerbaarder) en groter (alles is mogelijk) tegelijk.”

CP

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Charlotte Peys

Leave a Comment