bookshelves: #79

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #79 Marco Martens

Marco Martens is woordkunstenaar en schrijfcoach. Zijn nieuwe album ‘Ieder huis is uit vertrekken gebouwd’ is nu verkrijgbaar op marcomartens.com.

 

bs#79-case“Afgelopen zomer bracht ik een partij oude boeken naar de kringloopwinkel. Altijd dat verzamelen; het werd tijd voor wat rust in de woonkamer. De selectie viel me aanvankelijk zwaar. Hoevéél en wèlke boeken overleven de schifting niet? Ik dacht er niet te veel over na. Kader één: Wat overblijft past in één kast. Kader twee: Als ik een boek al die jaren al niet las, ga ik dat waarschijnlijk nooit meer doen. Weg ermee. Ik deed afstand van mijn studieboeken en stapels oude romans waarvan ik ooit vond dat ik ze moest hebben.

bs#79-shelfToen ik keek wat er overbleef, viel me pas mijn voorkeur voor hedendaagse verhalen op. De boeken over Azië op de onderste planken zijn van mijn vrouw. Tevens viel het me op dat ik – voor iemand die de woordkunst beoefent – een vrij bescheiden poëziecollectie heb. Meer nog dan lezer ben ik kijker en luisteraar. Aan de andere kant van mijn woonkamer staan drie rekken cd’s en een meter lp’s. Om ook die eens van een schifting te voorzien, is het nog te vroeg.”

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Marco Martens