bookshelves: summer #5

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In the summer editions i show an overview of the different shelves from the past. Six weeks looking back at great bookcollections! In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. In de zomeredities toon ik een overzicht van de bookshelves edities tot nu toe. Zes weken lang terugkijken op geweldige boekenverzamelingen! Today/Vandaag summer#5

 

bs#41

 

 

 

 

 

 

bookshelves: #41 Wim van der Beek

 

bs#42

 

 

 

 

 

bookshelves: #42 Igor Wladimiroff

bs#43

 

 

 

 

 

bookshelves: #43 Nikolaas Demoen

bs#44

 

 

 

 

 

 

bookshelves: #44 Han van der Vegt

 

bs#45

 

 

 

 

bookshelves: #45 Frank Norbert Rieter

 

bs#46

 

 

 

 

 

 

bookshelves: #46 Onno Kosters

 

bs#47

 

 

 

 

bookshelves: #47 Gary Deirmendijan

 

bs#48

 

 

 

 

 

 

bookshelves: #48 Felicita Vos

 

bs#49

 

 

 

 

 

bookshelves: #49 Aart van der Kuijl

bs#50

 

 

 

 

 

bookshelves: #50 my own “Perec” shelf

 

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

j j j

bookshelves: #49

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #49 Aart van der Kuijl

 

bs#49

 

 

 

 

 

“Soms verdwijnen boeken tijdelijk uit mijn boekenkast en worden ze voorzien van allerlei kleuren Post-its met daarop aanwijzigingen, zodat ik snel de pagina terug kan vinden met iets van mijn gading. Ik ben momenteel met een monografie bezig, een net woord voor een boek over een onderwerp, in dit geval de laatmiddeleeuwse kunstenaar Geertgen tot Sin-Jans. Nadat ik een tentoonstelling heb gemaakt over deze kunstenaar had dit onderwerp me stevig te pakken. Intussen ben ik al zo’n vier jaar bezig aan het manuscript en is een flink aantal boeken tegen de poten van mijn tafel opgesteld. Ze lagen eerst op de tafel, maar zijn nu verhuisd naar beneden. Een tijdelijke boekenkast – zonder planken dat wel. Of je zou de vloer als een grote boekenplank moeten zien.”

AvdK

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Aart van der Kuijl
j j j