bookshelves: #56

In bookshelves i send out twice a week an invitation to someone for presenting his/her favorite bookshelf or writer. To let them explain their choice or let the shelf speak for itself. Bookshelves is concerned with collecting, collections and the sincere love for books. In bookshelves nodig ik tweemaal per week iemand uit om zijn/haar favoriete boekenplank of schrijver te tonen. Om iets over hun keuze te vertellen of de plank te laten “spreken”. Bookshelves gaat over verzamelen, collecties en de oprechte liefde voor boeken. Today/Vandaag bookshelves: #56 Pascal Cornet

 

bs#56-casebs#56-shelf

“Ik bezit een aanzienlijke collectie romans. Die verzameling is in de loop der jaren al herhaalde malen bijgesnoeid. Soms betreur ik achteraf het uit handen geven van een boek. Zo stelde ik onlangs vast dat ik niet op tijd de waarde van Robert Walser heb ingeschat.

Mijn collectie staat deels op een constructie van bakstenen en planken. Een restant is dat van mijn oerbibliotheek, zoals ik die een half leven geleden startte op mijn studentenkamer in Leuven. Het concept is eenvoudig, goedkoop en stevig. En gemakkelijk te verhuizen – wat geen overbodige luxe is in een al bij al tot dusver vrij nomadisch bestaan.

Afgezonderd van mijn bibliotheek, die discreet staat opgesteld in kamers waar bezoekers normaal gezien niet komen, heb ik ook een pronkkast. Die telt drie planken.

Op de bovenste plank staan mijn boeken van de bovenste plank. Dat zijn mijn lievelingsboeken, die ik bij brand moet redden – al besef ik dat dit, gezien de sterk afgenomen waarde van boeken en hun zeer theoretisch geworden onvervangbaarheid, een romantische en in elk geval anachronistische gedachte is. Restrictie: van elk auteur mag er maar één boek op die plank staan. Dat is de enige reden waarom niet alles van W.G. Sebald daar te vinden is.

Op de middelste plank staan de recente aankopen. Telkens ik een boek aankoop, en vaak gebeurt dat met meerdere tegelijk, plaats ik die rechts op die plank bij. De boeken waarvoor daardoor links geen plaats meer is, vertrekken naar hun plaats in de bibliotheek, elders in het huis.

Op de onderste plank staan de recent gelezen boeken. Ook de samenstelling van deze plank verandert, net zoals de middelste, voortdurend op de hierboven geschetste manier.

Deze pronkkast is dus maar een onderdeel van mijn bibliotheek. Het belangrijkste van mijn boekencollectie is minder materieel van aard. Het is een idee, een gevoel, een emotioneel feit. Het heeft te maken met het bijzondere vermogen van boeken om je je te doen thuis voelen daar waar ook zij zijn.”

PC

 

 

 

about/over bookshelves

more/meer bookshelves

Pascal Cornet